لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (287)
تالیف (8)
ترجمه (350)
تهران (358)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (355)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (358) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اردوی بچه خرخون‌ها
مترجم:هدا نژادحسینیان ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 1 -18-8675-600-978 انتخاب
2- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 218 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 170000 ریال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
3- دری و بره‌ی سیاه کوچولو
نويسنده:ابی هنلن ؛ مترجم:شبنم حیدری‌پور ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.54 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 190000 ریال - 0 -055-462-600-978 انتخاب
4- اراذل و اوباش: خنثی کردن اشعه‌ی دکتر مربا
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:رژینا قوامی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 823.914 - 140 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 180000 ریال - 5 -216-462-600-978 انتخاب
5- مبارزه با بیگانگان
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:رژینا قوامی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 823.914 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 180000 ریال - 5 -328-462-600-978 انتخاب
6- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1398 - 350000 ریال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
7- توپم کجاست؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 190000 ریال - 6 -26-8675-600-978 انتخاب
8- یک دنیا سلام
نويسنده:برندن ونتسل ؛ مترجم:حمیدرضا شکاری ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813 - 44 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 190000 ریال - 5 -498-462-600-978 انتخاب
9- دری و دندان شیری
نويسنده:ابی هنلن ؛ مترجم:شبنم حیدری‌پور ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.54 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 250000 ریال - 2 -262-462-600-978 انتخاب
10- از طرف آبری، با عشق
نويسنده:سوزان‌ام. لافلور ؛ مترجم:مرضیه ورشوساز ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 823.914 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 240000 ریال - 8 -19-8675-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36