لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (298)
تالیف (11)
ترجمه (364)
تهران (375)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (371)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (375) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: رفیق بامرام
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 226 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 120000 ریال - 5 -66-8111-600-978 انتخاب
2- بیگ ‌نیت، دردسرساز تمام عیار: خوش‌بیار محل
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 216 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 210000 ریال - 7 -17-8111-600-978 انتخاب
3- اردوی بچه خرخون‌ها
مترجم:هدا نژادحسینیان ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 1 -18-8675-600-978 انتخاب
4- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 218 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 170000 ریال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
5- اقیانوسی در ذهن
نويسنده:کلر وندرپول ؛ مترجم:عطیه الحسینی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 823.914 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 220000 ریال - 6 -72-8111-600-978 انتخاب
6- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 120000 ریال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
7- غافلگیربازی!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 190000 ریال - 2 -24-8675-600-978 انتخاب
8- اراذل و اوباش: چی چی ناسور
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:رژینا قوامی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 823.914 - 178 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 290000 ریال - 5 -414-462-600-978 انتخاب
9- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: یک حمله‌ی دیگر
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 216 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 140000 ریال - 0 -16-8111-600-978 انتخاب
10- عچووو!!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 60000 ریال - 1 -34-8675-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38