لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (260)
تالیف (3)
ترجمه (314)
تهران (317)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (316)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (317) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیگ ‌نیت، دردسرساز تمام عیار: خوش‌بیار محل
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 220 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 7 -17-8111-600-978 انتخاب
2- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: کشته مرده‌ی موفقیت
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 220 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 4 -18-8111-600-978 انتخاب
3- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: رفیق بامرام
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 220 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 5 -66-8111-600-978 انتخاب
4- ما توی کتابیم!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -25-8675-600-978 انتخاب
5- اردوی بچه خرخون‌ها
نويسنده:الیسابرنت وایسمن ؛ مترجم:هدا نژادحسینیان ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -18-8675-600-978 انتخاب
6- دری و بره‌ی سیاه کوچولو
نويسنده:ابی هنلن ؛ مترجم:شبنم حیدری‌پور ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.54 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -055-462-600-978 انتخاب
7- من قورباغه‌ام! تو چی؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -37-8675-600-978 انتخاب
8- خوابی یا بیدار؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -38-8675-600-978 انتخاب
9- ما حرف نداریم!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -23-8675-600-978 انتخاب
10- چرا صبر کنم؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:گل‌آرا اسفندیاری ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -27-8347-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32