لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (237)
تالیف (0)
ترجمه (315)
تهران (315)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (315)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (315) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کولاک
نويسنده:جان روکو ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - دیویی: 823.914 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -253-462-600-978 انتخاب
2- موش و گربه: موشی در مدرسه‌ی گربه‌ها
نويسنده:راب اسکاتون ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 140000 ریال - 9 -234-462-600-978 انتخاب
3- درخت آرزو
نويسنده:کاترین اپل‌گیت ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - دیویی: 823.914 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -199-462-600-978 انتخاب
4- راز شب
نويسنده:توئی‌تی سادرلند ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - دیویی: 813.54 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 8 -06-8675-600-978 انتخاب
5- قلمروی پنهان
نويسنده:توئی‌تی سادرلند ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - دیویی: 813.54 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -62-8111-600-978 انتخاب
6- دریا قرمز نیست از زبان من
نويسنده:مایکل هال ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:کبری محمودی - پرتقال - دیویی: 813 - 40 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 1 -93-8111-600-978 انتخاب
7- پرنده نشسته روی سرت!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 8 -22-8675-600-978 انتخاب
8- چی کردی با خودت!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -27-8675-600-978 انتخاب
9- بپر بپر زیر باران!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 62 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -33-8675-600-978 انتخاب
10- پاستیل‌های بنفش
نويسنده:کاترین اپل‌گیت ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - دیویی: 823.914 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 1 -48-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32