لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (225)
تالیف (0)
ترجمه (300)
تهران (300)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (300)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (300) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الیوت، فیل خال‌خالی
نويسنده:مایک کوراتو ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:میترا جهرمی - پرتقال - دیویی: 813 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -164-462-600-978 انتخاب
2- درخت دختر
نويسنده:لوری نیکلز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -245-462-600-978 انتخاب
3- پسر آفتاب
نويسنده:لسلی کانر ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - دیویی: 823.914 - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -093-462-600-978 انتخاب
4- ربات جنگلی
نويسنده:پیتر براون ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - دیویی: 823.914 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 0 -90-8111-600-978 انتخاب
5- راز شب
نويسنده:توئی‌تی سادرلند ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - دیویی: 813.54 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -06-8675-600-978 انتخاب
6- پاستیل‌های بنفش
نويسنده:کاترین اپل‌گیت ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - دیویی: 823.914 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -48-8111-600-978 انتخاب
7- غافلگیربازی!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -24-8675-600-978 انتخاب
8- ما توی کتابیم!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -25-8675-600-978 انتخاب
9- من هم بازی؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -29-8675-600-978 انتخاب
10- دیدی پرواز کردم!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -30-8675-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30