لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکرار: جستاری در روان‌شناسی تجربی
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 289000 ریال - 6 -353-213-964-978 انتخاب
2- تکرار: جستاری در روان‌شناسی تجربی
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 165000 ریال - 6 -353-213-964-978 انتخاب
3- یا این یا آن
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی - نشر مرکز - دیویی: 198.9 - 436 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 825000 ریال - 4 -344-213-964-978 انتخاب
4- تکرار: جستاری در روان‌شناسی تجربی
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 165000 ریال - 6 -353-213-964-978 انتخاب
5- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 292000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
6- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 589000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
7- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 292000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
8- تکرار: جستاری در روان‌شناسی تجربی
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 289000 ریال - 6 -353-213-964-978 انتخاب
9- تکرار: جستاری در روان‌شناسی تجربی
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 267000 ریال - 6 -353-213-964-978 انتخاب
10- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 699000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2