لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (0)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی تغذیه و رژیم‌درمانی در بیماران آسیب نخاعی
نويسنده:پیرحسین کولیوند ؛ نويسنده:فائزه شیرخان ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 617.482 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 5 -347-333-600-978 انتخاب
2- پژوهش‌هایی درباره‌ی کرانه‌های دریای کاسپین
نويسنده:طیار یزدان‌پناه‌لموکی ؛ نويسنده:النا مالچانووا ؛ نويسنده:ولادیمیرباریسوویچ ایوانف - میرماه - دیویی: 4fa9 - 492 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 1000000 ریال - 1 -361-333-600-978 انتخاب
3- روایتی از زندگی و کارنامه‌ی سیاسی و اجتماعی امیرلشگر عبدالله امیرطهماسب
نويسنده:عمادالدین فیاضی ؛ نويسنده:محمد رحیمی‌پارسا ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 955.0822 - 308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 3 -268-333-600-978 انتخاب
4- راهنمای سلامت برای کاربران
نويسنده:آرزو مرادی ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 303.4834083 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 2 -249-333-600-978 انتخاب
5- آرتروز مفاصل (مرکزی و محیطی)
نويسنده:فرزانه ترکان ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 616.722 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -271-333-600-978 انتخاب
6- آشنایی با سیستوسل، رکتوسل و انتروسل
تهيه كننده: دفتر پرستاری دپارتمان آموزش بیماران ؛ زيرنظر:طاهره اشرف‌گنجوی ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 616.62 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 5 -248-333-600-978 انتخاب
7- حس پروانه شدن
شاعر:آذر رهبری‌سامیان ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 60000 ریال - 4 -274-333-600-978 انتخاب
8- مبانی کاربردی امدادگری و کمک‌های اولیه
نويسنده:بابک خیابانی ؛ زيرنظر:علی‌اصغر پیوندی ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 616.0252 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 1 -345-333-600-978 انتخاب
9- ده راهکار برای حفظ ایمنی کودکان در جاده‌ها و خیابان‌ها
نويسنده:آرزو مرادی ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 363.125 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 6 -254-333-600-978 انتخاب
10- ده راهکار برای حفظ ایمنی کودکان در جاده‌ها و خیابان‌ها
نويسنده:آرزو مرادی ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 363.125 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -339-333-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2