لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (2)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهل تکه
نويسنده:پری رضوی ؛ ويراستار:محمد دسترس ؛ گرافيست:نیلو شیخ - ویهان - دیویی: 8fa3 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 7 -6-95380-622-978 انتخاب
2- و اینک ... رهایی
نويسنده:فرح قربانی ؛ ويراستار:پری رضوی - مهرآفرید - دیویی: 8fa3.62 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -86-8256-600-978 انتخاب
3- زانو درد و آنچه که باید بدانیم
نويسنده:پری رضوی - نظری - دیویی: 617.582 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 70000 ریال - 9 -378-289-600-978 انتخاب
4- ابر غرغرو
نويسنده:شهلا معافی ؛ ويراستار:پری رضوی ؛ گرافيست:درنیک هوسپیان - ویهان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -32-6591-622-978 انتخاب
5- گرگ‌های خطی
نويسنده:پری رضوی ؛ ويراستار:رضا نجفی - خورشید آفرین - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 500 نسخه - 60000 ریال - 8 -21-8482-964-978 انتخاب
6- ساز و سوزی
نويسنده:شهلا معافی ؛ ويراستار:پری رضوی ؛ گرافيست:محمد دسترس - ویهان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -33-6591-622-978 انتخاب
7- قاریشقا
نويسنده:پری رضوی - مهرآفرید - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -93-8256-600-978 انتخاب
8- ماه یام
نويسنده:پری رضوی - دشت مشوش - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 5 -12-8636-964 انتخاب
9- دو تا مار
نويسنده:پری رضوی ؛ ويراستار:محمد دسترس ؛ گرافيست:درنیک هوسپیان - ویهان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -00-6591-622-978 انتخاب
10- گرگ‌های خطی
نويسنده:پری رضوی ؛ ويراستار:رضا نجفی - خورشید آفرین - دیویی: 8fa3.62 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 8 -21-8482-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3