لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (2)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویترین
نويسنده:پری رضوی - مهرآفرید - دیویی: 8fa8.862 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -84-8256-600-978 انتخاب
2- سی اسفندی
نويسنده:علی منتخبی‌بخت‌ور ؛ ويراستار:پری رضوی ؛ گرافيست:کارنگ طیاری - گیومه - دیویی: 8fa3.62 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -4-99017-622-978 انتخاب
3- زانو درد و آنچه که باید بدانیم
نويسنده:پری رضوی - نظری - دیویی: 617.582 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 70000 ریال - 9 -378-289-600-978 انتخاب
4- و اینک ... رهایی
نويسنده:فرح قربانی ؛ ويراستار:پری رضوی - مهرآفرید - دیویی: 8fa3.62 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -86-8256-600-978 انتخاب
5- ماه یام
نويسنده:پری رضوی - دشت مشوش - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 5 -12-8636-964 انتخاب
6- باد پیتون
نويسنده:پری رضوی - مهرآفرید - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -90-8256-600-978 انتخاب
7- سلام‌ها
نويسنده:پری رضوی - مهرآفرید - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -91-8256-600-978 انتخاب
8- گرگ‌های خطی
نويسنده:پری رضوی ؛ ويراستار:رضا نجفی - خورشید آفرین - دیویی: 8fa3.62 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 8 -21-8482-964-978 انتخاب
9- یاکاموز
نويسنده:پری رضوی - نظری - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 600 نسخه - 110000 ریال - 0 -342-289-600-978 انتخاب
10- قاریشقا
نويسنده:پری رضوی - مهرآفرید - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -93-8256-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3