لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (2)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موش خوش‌زبان
نويسنده:پری رضوی - مهرآفرید - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 60000 ریال - 2 -92-8256-600-978 انتخاب
2- خورشید ولی پنهان
نويسنده:شهلا معافی ؛ ويراستار:پری رضوی - ژینو،رسانه‌پرداز - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 8 -9-97849-600-978 انتخاب
3- سی اسفندی
نويسنده:علی منتخبی‌بخت‌ور ؛ ويراستار:پری رضوی ؛ گرافيست:کارنگ طیاری - گیومه - دیویی: 8fa3.62 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -4-99017-622-978 انتخاب
4- یاکاموز
نويسنده:پری رضوی - نظری - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 110000 ریال - 0 -342-289-600-978 انتخاب
5- ساز و سوزی
نويسنده:شهلا معافی ؛ ويراستار:پری رضوی ؛ گرافيست:محمد دسترس - ویهان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -33-6591-622-978 انتخاب
6- دست‌های مادرانه
نويسنده:پری رضوی ؛ تصويرگر:نیلوفر شیخلر - نظری - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 35000 ریال - 4 -373-289-600-978 انتخاب
7- ابر غرغرو
نويسنده:شهلا معافی ؛ ويراستار:پری رضوی ؛ گرافيست:درنیک هوسپیان - ویهان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 4 -32-6591-622-978 انتخاب
8- قاریشقا
نويسنده:پری رضوی - مهرآفرید - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 60000 ریال - 9 -93-8256-600-978 انتخاب
9- گرگ‌های خطی
نويسنده:پری رضوی ؛ ويراستار:رضا نجفی - خورشید آفرین - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 60000 ریال - 8 -21-8482-964-978 انتخاب
10- گرگ‌های خطی
نويسنده:پری رضوی ؛ ويراستار:رضا نجفی - خورشید آفرین - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 25000 ریال - 8 -21-8482-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3