لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (4)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
3- دنیای ریاضی سال دوم دبستان
نويسنده:معصومه زارعی ؛ نويسنده:شهربانو زارع - نشر آبرنگ - دیویی: 510.76 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 10000 ریال - 9 -97-6977-964 انتخاب
4- قلب من، خاطرات تو
نويسنده:شهربانو زارع - عصر ماندگار - دیویی: 8fa3.62 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 6 -3-90833-600-978 انتخاب
5- دنیای ریاضی سال دوم دبستان
نويسنده:معصومه زارعی ؛ نويسنده:شهربانو زارع - نشر آبرنگ - دیویی: 510.76 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 15000 ریال - 9 -97-6977-964 انتخاب
6- دنیای ریاضی سال دوم دبستان
نويسنده:معصومه زارعی ؛ نويسنده:شهربانو زارع - نشر آبرنگ - دیویی: 510 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 10000 ریال - 9 -97-6977-964 انتخاب
7- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
8- دنیای ریاضی سال دوم دبستان
نويسنده:معصومه زارعی ؛ نويسنده:شهربانو زارع - نشر آبرنگ - دیویی: 510.76 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 10000 ریال - 9 -97-6977-964 انتخاب
9- دنیای ریاضی سال دوم دبستان
نويسنده:معصومه زارعی ؛ نويسنده:شهربانو زارع - نشر آبرنگ - دیویی: 510 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 ریال - 9 -97-6977-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1