لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجربیات عملی در تست و راه‌اندازی پست‌های انتقال و فوق توزیع
نويسنده:فرهاد شبیهی ؛ نويسنده:مجتبی داودآبادی ؛ نويسنده:جعفر نصرتیان‌اهور - قدیس - دیویی: 621.3126 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 4 -12-8050-600-978 انتخاب
2- تجربیات عملی تنظیمات رله‌های حفاظتی شبکه‌های انتقال و فوق توزیع
نويسنده:فرهاد شبیهی ؛ نويسنده:مجتبی داودآبادی ؛ نويسنده:جعفر نصرتیان‌اهور - قدیس - دیویی: 621.317 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 7 -11-8050-600-978 انتخاب
3- تجربیات عملی تنظیمات رله‌های حفاظتی شبکه‌های انتقال و فوق توزیع
نويسنده:فرهاد شبیهی ؛ نويسنده:مجتبی داودآبادی ؛ نويسنده:جعفر نصرتیان‌اهور - قدیس - دیویی: 621.317 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200000 ریال - 7 -11-8050-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1