لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (1)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شش اختلال رایج روان
نويسنده:محدثه قبادی - نجوای قلم - دیویی: 616.89 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 145000 ریال - 9 -8-96844-600-978 انتخاب
2- الفبای م + ا + د + ر = مادر شدن
نويسنده:محدثه قبادی - نجوای قلم - دیویی: 618.2 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 170000 ریال - 3 -0-96189-600-978 انتخاب
3- این دکمه مال چه کسی است؟
نويسنده:پل کندی ؛ مترجم:محدثه قبادی ؛ گرافيست:جیمز وولی - نجوای قلم - دیویی: 813 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 35000 ریال - 0 -1-96844-600-978 انتخاب
4- سلوک سرخ: نگاهی کوتاه به فضیلت‌های اخلاقی شهدا
نويسنده:محدثه قبادی ؛ نويسنده:شعبان مرتضی‌زاده‌نوری - نجوای قلم - دیویی: 955.08430922 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 5 -6-96189-600-978 انتخاب
5- نویسندگان آینده ایران 1
به‌اهتمام:محدثه قبادی - نجوای قلم - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 145000 ریال - 1 -4-96844-600-978 انتخاب
6- نویسندگان آینده ایران 2
به‌اهتمام:محدثه قبادی - نجوای قلم - دیویی: 8fa3.62 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 145000 ریال - 8 -5-96844-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1