لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (19)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آقای قوی و داستان آن سیل
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 6 -26-7797-600-978 انتخاب
2- مادمازل کوچولوی کمک حال در نمایشگاه سیار
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگ فرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - انتخاب
3- آقای شلوغ (کن) این داستان نوازنده
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 4 -17-7797-600-978 انتخاب
4- آقای سبک مغز و آن راز ابلهانه
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سلطانی - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 120000 ریال - 9 -4-97089-600-978 انتخاب
5- مادمازل کوچولوی دردسرساز تغییر رنگ می‌دهد
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - رادسر - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 0 -9-95553-600-978 انتخاب
6- آقای باهوش بادبادک هوا می‌کند
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 4 -20-7797-600-978 انتخاب
7- آقای فضول کنجکاو و ماجرای آن غافل‌گیر کردن
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سلطانی - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 12000 ریال - 8 -1-97089-600-978 انتخاب
8- آقای آهسته آسان غلتک می‌زند
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - رادسر - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 2 -0-96586-600-978 انتخاب
9- مادمازل کوچولوی آفتاب نشاط انگیز دل همه را شاد می‌کند
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگ فرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 1 -21-7797-600-978 انتخاب
10- مادمازل کوچولوی دردسرساز: این داستان خانه متحرک
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 1 -34-7797-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2