لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (19)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تا مطلع
نويسنده:گلوریا زارعی - سلطانی - دیویی: 297.02 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 230000 ریال - 5 -3-97802-600-978 انتخاب
2- مادمازل کوچولوی کمک حال در نمایشگاه سیار
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگ فرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - انتخاب
3- مادمازل کوچولوی دیر و درنگ سر صبر و حوصله (در وقتش) کارها را انجام می‌دهد
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگ فرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 0 -28-7797-600-978 انتخاب
4- آقای قوی و داستان آن سیل
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 6 -26-7797-600-978 انتخاب
5- آقای شلوغ (کن) این داستان نوازنده
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 4 -17-7797-600-978 انتخاب
6- رویای بزرگ آقای کوچک
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 9 -25-7797-600-978 انتخاب
7- آقای ژولیده‌ کثیف: در هم برهمی در اطراف برف
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 3 -27-7797-600-978 انتخاب
8- آقای بلند قد و غافلگیری بزرگ
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سلطانی - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 7 -8-97089-600-978 انتخاب
9- آقای باهوش بادبادک هوا می‌کند
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 4 -20-7797-600-978 انتخاب
10- آقای شاد
نويسنده:آدام هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگ فرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 6 -13-7797-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2