لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (19)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آقای آهسته آسان غلتک می‌زند
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - رادسر - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 2 -0-96586-600-978 انتخاب
2- آقای باهوش بادبادک هوا می‌کند
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 4 -20-7797-600-978 انتخاب
3- مادمازل کوچولوی شیطان آقای نگران را ناراحت می‌کند
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 8 -35-7797-600-978 انتخاب
4- آقای قوی و داستان آن سیل
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 6 -26-7797-600-978 انتخاب
5- ماجراجویی بزرگ مادمازل کوچولوی ریزه‌میزه
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 8 -22-7797-600-978 انتخاب
6- آقای شاد
نويسنده:آدام هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگ فرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 6 -13-7797-600-978 انتخاب
7- رویای بزرگ آقای کوچک
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 9 -25-7797-600-978 انتخاب
8- آقای شلوغ (کن) این داستان نوازنده
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 4 -17-7797-600-978 انتخاب
9- مادمازل کوچولوی دردسرساز: این داستان خانه متحرک
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 1 -34-7797-600-978 انتخاب
10- مادمازل کوچک کم‌رو و شیر
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:گلوریا زارعی - سنگفرش - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 120000 ریال - 8 -19-7797-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2