لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنده
نويسنده:محسن سلیمانی - نقش نگین،کهن‌دژ - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -134-329-600-978 انتخاب
2- مهندسی پایداری (کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی)
نويسنده:محسن سلیمانی ؛ نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:عباس عساکره - دانشگاه پیام نور - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 125000 ریال - 9 -0472-14-964-978 انتخاب
3- منابع انرژی تجدیدپذیر
نويسنده:محسن سلیمانی ؛ نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:مصطفی کیانی‌ده‌کیانی - دانشگاه پیام نور - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 210000 ریال - 3 -0531-14-964-978 انتخاب
4- منابع انرژی تجدیدپذیر
نويسنده:محسن سلیمانی ؛ نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:مصطفی کیانی‌ده‌کیانی - دانشگاه پیام نور - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 175000 ریال - 3 -0531-14-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1