لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (24)
تالیف (62)
ترجمه (4)
تهران (66)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (39)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ...
گردآورنده:مسعود زرگر ؛ تصويرگر:آذین وحیدی‌نیا ؛ تصويرگر:حامد حسن‌پور - آتنا - دیویی: 8fa1.62 - 80 صفحه - (در10جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 3 -01-8845-964-978 انتخاب
2- نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ...
گردآورنده:مسعود زرگر ؛ تصويرگر:مریم خسروی - الکا،آتنا،خانه ادبیات - دیویی: 398.8 - 104 صفحه - جلد 11 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 22000 ریال - 0 -01-2822-964-978 انتخاب
3- نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ...
گردآورنده:مسعود زرگر ؛ نقاش:مریم خسروی - آتنا - دیویی: 8fa1.62 - 116 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -01-8845-964 انتخاب
4- غوغای ستارگان‌: مجموعه‌ای از ترانه‌ها و تصنیف‌های ماندگار بانو پروین
نويسنده:مسعود زرگر - ماهریس - دیویی: 789.092 - 168 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -6-99775-600-978 انتخاب
5- نغمه‌ها (1): پنجاه ترانه کودکان
گردآورنده:مسعود زرگر - ماهریس - دیویی: 8fa1 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -4-99852-600-978 انتخاب
6- نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ...
گردآورنده:مسعود زرگر ؛ تصويرگر:مریم خسروی - آتنا - دیویی: 8fa1.62 - 98 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 0 -02-8845-964-978 انتخاب
7- در خموشی‌های ساحل: مجموعه‌ای از ترانه‌های ماندگار استاد محمد نوری به انضام زندگی‌نامه، تصویرها،...
گردآورنده:مسعود زرگر - آتنا - دیویی: 8fa1.04 - 412 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 7 -53-5586-964-978 انتخاب
8- نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ...
گردآورنده:مسعود زرگر ؛ نقاش:حمیدرضا اکرم - آتنا - دیویی: 8fa1.62 - 104 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2500 نسخه - 15000 ریال - 9 -90-5586-964 انتخاب
9- نغمه‌ها (4): پنجاه ترانه کودکان
گردآورنده:مسعود زرگر - ماهریس - دیویی: 8fa1 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -7-99852-600-978 انتخاب
10- نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ...
گردآورنده:مسعود زرگر - الکا،آتنا،خانه ادبیات - دیویی: 398.8 - 96 صفحه - جلد 12 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 22000 ریال - 7 -02-2822-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7