لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (90)
تالیف (97)
ترجمه (0)
تهران (97)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستور مقدماتی تار و سه‌تار کتاب اول و دوم هنرستان
گردآورنده:روح‌الله خالقی ؛ تهيه كننده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ تهيه كننده:موسی معروفی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.72 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 240000 ریال - 3 -06-802604-0-979 انتخاب
2- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ نويسنده:موسی معروفی ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789.72 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1384 - 6000 ریال - 5 -42-5842-964 انتخاب
3- دستور مقدماتی تار و سه‌تار کتاب اول هنرستان
تهيه كننده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ تهيه كننده:موسی معروفی ؛ گردآورنده:روح‌الله خالقی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.72 - 106 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 120000 ریال - انتخاب
4- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نويسنده:موسی معروفی ؛ نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789.72 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1389 - 10000 ریال - 8 -42-5842-964-978 انتخاب
5- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ نويسنده:موسی معروفی ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789.723 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 5000 ریال - 5 -42-5842-964 انتخاب
6- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نويسنده:موسی معروفی ؛ نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789.72 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 23 سال 1388 - 10000 ریال - 8 -42-5842-964-978 انتخاب
7- دستور مقدماتی تار و سه‌تار
نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ نويسنده:موسی معروفی - چنگ - دیویی: 789 - 63 صفحه - (در2جلد ) - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1372 - 650 ریال - انتخاب
8- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ نويسنده:موسی معروفی ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789.72 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1384 - 6000 ریال - 5 -42-5842-964 انتخاب
9- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نويسنده:موسی معروفی ؛ نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789.72 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 25 سال 1389 - 10000 ریال - 8 -42-5842-964-9780 -12-802602-0-979 انتخاب
10- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ نويسنده:موسی معروفی ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789.723 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1382 - 5000 ریال - 5 -42-5842-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10