لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (123)
تالیف (3)
ترجمه (149)
تهران (152)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (152) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 20 آزمون برای شناخت خود
نويسنده:میشل گوکلن ؛ نويسنده:فرانسواز گوکلن ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 153.93 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 24000 ریال - 2 -150-311-964-978 انتخاب
2- چگونه حافظه برتر داشته باشیم؟
نويسنده:روبرت توکه ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 153.14 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 32000 ریال - 8 -020-311-964-978 انتخاب
3- در انتظار کودکی هستم (9 ماه بارداری)
نويسنده:لورانس پرنو ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 618.2 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 70000 ریال - 5 -092-311-964-978 انتخاب
4- در انتظار کودکی هستم (9 ماه بارداری)
نويسنده:لورانس پرنو ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 618.2 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 38000 ریال - 3 -092-311-964 انتخاب
5- در انتظار کودکی هستم (9 ماه بارداری)
نويسنده:لورانس پرنو ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 618.2 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 15000 ریال - 3 -092-311-964 انتخاب
6- یاد بگیریم چگونه بر خود مسلط شویم
نويسنده: اسپرینگر ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 158.1 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 40000 ریال - 5 -298-311-964 انتخاب
7- درمان طبیعی بیماریهای گردش خون
نويسنده:آندره پاسبک ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 615 - 291 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 2000 ریال - انتخاب
8- کاربرد عملی طب فشاری
نويسنده:جرارد اد ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 615.822 - 173 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1369 - 700 ریال - انتخاب
9- درمان طبیعی بیماریهای گوارشی
نويسنده:آندره پاسبک ؛ مترجم:ساعد زمان - موسسه ‌نشر علوم ‌نوین،ققنوس - دیویی: 615.535 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 3900 ریال - انتخاب
10- تاثیر از فاصله: درسهای عملی برای تاثیرگذاری روانی از فاصله، تله‌پاتی و تلقین روحی
نويسنده:پل‌کلمان ژاگو ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 133.8 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 5600 ریال - 9 -041-311-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16