لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (231)
تالیف (267)
ترجمه (7)
تهران (274)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (263)

تعداد یافت شده (274) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درس‌آزمون (2) سال دوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)
نويسنده:شهناز عبادتی ؛ نويسنده:زهرا شکری ؛ نويسنده:علی سلطانی‌گردفرامرزی - مبتکران - دیویی: 373.238076 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 21000 ریال - 7 -301-395-964 انتخاب
2- زیست‌شناسی
نويسنده:تیمور زمان‌نژاد - مبتکران - دیویی: 574 - 296 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1371 - 1800 ریال - انتخاب
3- درس‌آزمون (4) پیش‌دانشگاهی (تجربی)
نويسنده:محمدطاهر شعاعی ؛ نويسنده:تیمور زمان‌نژاد ؛ نويسنده:شیرین فراهانی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 373.238076 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 26000 ریال - 2 -780-395-964 انتخاب
4- درس‌آزمون (2) سال دوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)
نويسنده:شهناز عبادتی ؛ نويسنده:زهرا شکری ؛ نويسنده:علی سلطانی‌گردفرامرزی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 373.238076 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 39000 ریال - 8 -912-395-964-978 انتخاب
5- درس‌آزمون (6) پیش‌دانشگاهی (تجربی)
نويسنده:رضا طوفانی ؛ نويسنده:تیمور زمان‌نژاد ؛ نويسنده:سیدمهدی شیوایی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 373.238076 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 35000 ریال - 5 -0049-07-964-978 انتخاب
6- درس‌آزمون (2) سال دوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)
نويسنده:شهناز عبادتی ؛ نويسنده:زهرا شکری ؛ نويسنده:علی سلطانی‌گردفرامرزی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 373.238076 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1387 - 42000 ریال - 1 -0175-07-964-978 انتخاب
7- درس‌آزمون (7) سال سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)
نويسنده:سعید همایونفر ؛ نويسنده:علی سلطانی‌گردفرامرزی ؛ نويسنده:تلما خرامین - مبتکران،پیشروان - دیویی: 373.238076 - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1387 - 47000 ریال - 4 -0314-07-964-978 انتخاب
8- کارآزمون زمین‌شناسی سال سوم
نويسنده:طاهره ریوندی ؛ نويسنده:پریسا الفتی ؛ نويسنده:بهروز یحیی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 551.076 - 142 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 33000 ریال - 7 -0483-07-964-978 انتخاب
9- درس‌آزمون (6) سوم راهنمایی
نويسنده:فاطمه حیدرنیاز ؛ نويسنده:نیره شکرچیان ؛ نويسنده:معصومه مومن‌عطار - مبتکران،پیشروان - دیویی: 373.236076 - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1388 - 35000 ریال - 2 -0602-07-964-978 انتخاب
10- درس‌آزمون (3) سال دوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)
نويسنده:زهرا شکری ؛ نويسنده:شهناز عبادتی ؛ نويسنده:علیرضا چاوشی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 373.238076 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1389 - 70000 ریال - 3 -0832-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28