لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (26)
تالیف (31)
ترجمه (41)
تهران (71)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق سازمان‌های بین‌المللی
نويسنده:سیدقاسم زمانی ؛ نويسنده:هاله حسینی‌اکبرنژاد ؛ نويسنده:حوریه حسینی‌اکبرنژاد - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -99-8200-964-978 انتخاب
2- حقوق بین‌الملل
نويسنده:ربه‌کا والاس ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی ؛ مترجم:مهناز بهراملو - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 8 -9-92463-964 انتخاب
3- تاملی بر رعایت حقوق بی‌طرفی در جنگ تحمیلی عراق علیه‌ایران
نويسنده:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 5 -5-92463-964 انتخاب
4- حقوق بین‌الملل میان حاکمیت اراده و قانون
نويسنده:حسن موثقی ؛ مقدمه:سیدقاسم زمانی - دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌، واحد تبریز - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 64000 ریال - 6 -802-223-964-978 انتخاب
5- حقوق سازمان‌های بین‌المللی
نويسنده:سیدقاسم زمانی ؛ نويسنده:هاله حسینی‌اکبرنژاد ؛ نويسنده:حوریه حسینی‌اکبرنژاد - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -99-8200-964-978 انتخاب
6- حق‌های فرهنگی در حقوق بین‌الملل: نگرشی به ماده 27 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و فراسوی آن
نويسنده:السا استاماتوپولو ؛ مقدمه:مری رابینسون ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - خرسندی - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 200000 ریال - 9 -348-114-600-978 انتخاب
7- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ نويسنده:هومن فلدرن ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 4 -0-92463-964 انتخاب
8- حقوق بین‌الملل
نويسنده:ربه‌کا والاس ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی ؛ مترجم:مهناز بهراملو - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -23-8200-964-978 انتخاب
9- درآمدی بر جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل
نويسنده:سیدیاسر ضیایی ؛ مقدمه:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 95000 ریال - 9 -82-8200-964-978 انتخاب
10- آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری 1986 - 1948
مترجم:محمدرضا ضیائی‌بیگدلی ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی ؛ مترجم:محمد حبیبی‌مجنده - دانشگاه علامه طباطبایی - 552 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -003-217-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8