لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (24)
تالیف (31)
ترجمه (39)
تهران (69)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری 1986 - 1948
مترجم:محمدرضا ضیائی‌بیگدلی ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی ؛ مترجم:محمد حبیبی‌مجنده - دانشگاه علامه طباطبایی - 552 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -003-217-964-978 انتخاب
2- مجموعه اسناد بین‌المللی (1): منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، معاهده وین درباره حقوق معاهدات (1969)
نويسنده: سازمان ملل متحد ؛ زيرنظر:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -34-8040-600-978 انتخاب
3- آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری: 2001 - 2004
مترجم:محمدرضا ضیائی‌بیگدلی ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی ؛ مترجم:محمد حبیبی‌مجنده - دانشگاه علامه طباطبایی - 542 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -092-217-964-978 انتخاب
4- اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری
نويسنده:سیدفتاح ابراهیمی ؛ مقدمه:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -16-7077-600-978 انتخاب
5- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه‌ها، تفاسیر
نويسنده:سارا جوزف ؛ نويسنده:جنی شولتز ؛ نويسنده:ملیسا کسن - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 542 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 6 -31-8040-600-978 انتخاب
6- حقوق بین‌الملل
نويسنده:ربه‌کا والاس ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی ؛ مترجم:مهناز بهراملو - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 2 -23-8200-964-978 انتخاب
7- حقوق بین‌الملل دیالکتیک ارزش و واقعیت
نويسنده:آرامش شهبازی ؛ مقدمه:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 8 -34-8200-964-978 انتخاب
8- عملیات انفال کردستان عراق در ترازوی حقوق بین‌الملل
نويسنده:شایان سیداحمدی ؛ مقدمه:سیدقاسم زمانی ؛ مقدمه:اسعد اردلان - خرسندی - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 5 -601-114-600-978 انتخاب
9- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل‌هوهن‌فلدرون ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 7 -86-8200-964-978 انتخاب
10- اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری
نويسنده:رودلف دالزر ؛ نويسنده:کریستف شروئر ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -88-8200-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7