لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسئله‌ شر از دیدگاه مولوی
نويسنده:کاظم بازافکن - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 7 -692-304-964-978 انتخاب
2- مسئله‌ شر از دیدگاه مولوی
نويسنده:کاظم بازافکن - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 270000 ریال - 7 -692-304-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1