لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معالجه با آب سرد آبدرمانی
نويسنده:ورنر باومن ؛ مترجم:هوشنگ زنجانی‌زاده - گوتنبرگ (میر) - دیویی: 615.535 - 152 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 900 ریال - انتخاب
2- معالجه با آب سرد
نويسنده:ورنر باومن ؛ مترجم:هوشنگ زنجانی‌زاده - میر (گوتنبرگ) - دیویی: 610 - 154 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 250 ریال - انتخاب
3- معالجه با آب سرد: نیروی شفابخش آب سرد برای معالجه اعصاب
نويسنده:ورنر باومن ؛ مترجم:هوشنگ زنجانی‌زاده - جاودان خرد - دیویی: 615.853 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 964-5955-98-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1