لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (16)
تالیف (0)
ترجمه (27)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنگ و صلح
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 656 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 4 -77-7159-600-978 انتخاب
2- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 842 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 770000 ریال - 4 -51-7159-600-978 انتخاب
3- جنگ و صلح
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 600 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 1 -78-7159-600-978 انتخاب
4- اما
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم ؛ ويراستار:میروحید ذنوبی - نیک فرجام - دیویی: 823.7 - 462 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 480000 ریال - 5 -54-7159-600-978 انتخاب
5- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم ؛ ويراستار:میرشاد امرایی - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 784 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 780000 ریال - 6 -31-7159-600-978 انتخاب
6- جنگ و صلح
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 658 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 4 -77-7159-600-978 انتخاب
7- آنا کارنینا
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم ؛ ويراستار:سعیده حسین‌زاده - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 680 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 9 -43-7159-600-978 انتخاب
8- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم ؛ ويراستار:میرشاد امرایی - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 784 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 490000 ریال - 6 -31-7159-600-978 انتخاب
9- اما
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - نیک فرجام - دیویی: 823.7 - 468 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 280000 ریال - 3 -03-7159-600-978 انتخاب
10- جنگ و صلح
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 1 -78-7159-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3