لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (16)
تالیف (0)
ترجمه (28)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنا کارنینا
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم ؛ ويراستار:سعیده حسین‌زاده - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 680 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 9 -43-7159-600-978 انتخاب
2- دنیای سوفی: نوشتاری گیرا و دلنشین در باب شناخت هستی
نويسنده:یوستاین گاردر ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - سپهر ادب - دیویی: 839.82374 - 588 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 450000 ریال - 3 -9-97585-600-978 انتخاب
3- دنیای سوفی: نوشتاری گیرا و دلنشین در باب شناخت هستی
نويسنده:یوستاین گاردر ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - سپهر ادب - دیویی: 839.82374 - 584 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 480000 ریال - 3 -9-97585-600-978 انتخاب
4- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 842 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 450000 ریال - 4 -51-7159-600-978 انتخاب
5- اما
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم ؛ ويراستار:میروحید ذنوبی - نیک فرجام - دیویی: 823.7 - 472 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 390000 ریال - 3 -03-7159-600-978 انتخاب
6- اما
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم ؛ ويراستار:میروحید ذنوبی - نیک فرجام - دیویی: 823.7 - 470 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 350000 ریال - 3 -03-7159-600-978 انتخاب
7- جنگ و صلح
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 656 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 4 -77-7159-600-978 انتخاب
8- اما
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم ؛ ويراستار:میروحید ذنوبی - نیک فرجام - دیویی: 823.7 - 462 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 400000 ریال - 5 -54-7159-600-978 انتخاب
9- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - سپهر ادب - دیویی: 891.733 - 416 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 9 -94-9923-964-978 انتخاب
10- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم ؛ ويراستار:میرشاد امرایی - نیک فرجام - دیویی: 891.733 - 784 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 780000 ریال - 6 -31-7159-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3