لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سایه‌ی سنگین خانم الف
نويسنده:پائولو جوردانو ؛ مترجم:محیا بیات ؛ ويراستار:سایه اقتصادی‌نیا - برج - دیویی: 853.914 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 180000 ریال - 1 -2-96477-622-978 انتخاب
2- چیکو فریتاتا سگ‌پران اختراع می‌کند
نويسنده:پیردومنیکو باکالاریو ؛ نويسنده:آلساندرو گاتی ؛ مترجم:محیا بیات - هوپا - دیویی: 853.914 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 7 -069-204-622-978 انتخاب
3- من و تو
نويسنده:نیکولو آمانیتی ؛ مترجم:محیا بیات ؛ ويراستار:حسن ملکی - نشر چشمه - دیویی: 853.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 4 -689-229-600-978 انتخاب
4- چیکو فریتاتا دزدگیر اختراع می‌کند
نويسنده:پیردومنیکو باکالاریو ؛ نويسنده:آلساندرو گاتی ؛ تصويرگر:آندرئا کاستلانی - هوپا - دیویی: 853.914 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 8 -062-204-622-978 انتخاب
5- چیکو فریتاتا سگ‌پران اختراع می‌کند
نويسنده:پیردومنیکو باکالاریو ؛ نويسنده:آلساندرو گاتی ؛ مترجم:محیا بیات - هوپا - دیویی: 853.914 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200000 ریال - 7 -069-204-622-978 انتخاب
6- چیکو فریتاتا دزدگیر اختراع می‌کند
نويسنده:پیردومنیکو باکالاریو ؛ نويسنده:آلساندرو گاتی ؛ تصويرگر:آندرئا کاستلانی - هوپا - دیویی: 853.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 250000 ریال - 8 -062-204-622-978 انتخاب
7- من و تو
نويسنده:نیکولو آمانیتی ؛ مترجم:محیا بیات ؛ ويراستار:حسن ملکی - نشر چشمه - دیویی: 853.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 85000 ریال - 4 -689-229-600-978 انتخاب
8- من و تو
نويسنده:نیکولو آمانیتی ؛ مترجم:محیا بیات ؛ ويراستار:حسن ملکی - نشر چشمه - دیویی: 853.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 4 -689-229-600-978 انتخاب
9- کاخ سرنوشت‌های متقاطع
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:محیا بیات - روزنه - دیویی: 853.914 - 174 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 185000 ریال - 9 -653-334-964-978 انتخاب
10- چیکو فریتاتا گرداب تمیزکننده اختراع می‌کند
نويسنده:پیردومنیکو باکالاریو ؛ نويسنده:آلساندرو گاتی ؛ مترجم:محیا بیات - هوپا - دیویی: 853.914 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200000 ریال - 0 -068-204-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2