لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (64)
تالیف (107)
ترجمه (27)
تهران (94)
شهرستان (40)
كودك و نوجوان (130)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (134) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خط خطو
نويسنده:کلر ژوبرت - سروش - دیویی: 813 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -0815-12-964-978 انتخاب
2- که این طور!
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:مجید راستی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 1 -2374-02-964-978 انتخاب
3- اژدودو و دو داستان دیگر
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:فهیمه شانه - دفتر نشر فرهنگ اسلامی، کتاب سحر - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 9 -447-476-964-978 انتخاب
4- سوال موموکی
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:سهیلا امامی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 0 -424-476-964-978 انتخاب
5- Jemen fiche moi‏‫‬‭
نويسنده:کلر ژوبرت - باهوش - دیویی: 448.64 - 24 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 0 -0-99185-622-978 انتخاب
6- مسابقه کوفته‌پزی
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:مجید راستی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -2379-02-964-978 انتخاب
7- بازی‌های المپیک حشرات
نويسنده: اوژن ؛ مترجم:کلر ژوبرت ؛ تصويرگر:تام تیرابسکو - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 843 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 5 -751-300-964-978 انتخاب
8- کلوچه‌های خدا
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ زيرنظر:کوروش پارسانژاد ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2500 نسخه - 70000 ریال - 5 -416-391-964-978 انتخاب
9- شلوپی
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:مجید راستی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 9 -2381-02-964-978 انتخاب
10- کلوچه‌های خدا
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ زيرنظر:کوروش پارسانژاد ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 6000 نسخه - 22000 ریال - 5 -416-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14