لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(80)
چاپ مجدد (67)
تالیف (117)
ترجمه (30)
تهران (105)
شهرستان (42)
كودك و نوجوان (144)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (147) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان‌های پپوچی: درخت شکلات
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جلد 5 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 10000 نسخه - 30000 ریال - 7 -0079-01-600-978 انتخاب
2- خداحافظ راکون پیر (به زبان اسپانیایی)
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ مترجم:محمدحسین والنسیا ؛ ويراستار:ناصر حسنی - الهام شرق - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 9 -80-2824-964-978 انتخاب
3- ماجرای سیب قرمز
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:مجید راستی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -2376-02-964-978 انتخاب
4- Jemen fiche moi‏‫‬‭
نويسنده:کلر ژوبرت - باهوش - دیویی: 448.64 - 24 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 0 -0-99185-622-978 انتخاب
5- خداحافظ راکون پیر
نويسنده:کلر ژوبرت - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 12000 نسخه - 15000 ریال - 9 -504-391-964-978 انتخاب
6- آدم کوچولوی گرسنه
نويسنده:پیر دلی ؛ مترجم:کلر ژوبرت ؛ تصويرگر:سیسیل هودریزیه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 843.912 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2500 نسخه - 80000 ریال - 8 -738-391-964-978 انتخاب
7- سه فندق گمشده
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ گرافيست:علیرضا پوراکبری ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 4000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
8- داستان‌های پپوچی: یک عالم مداد رنگی
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 10000 نسخه - 30000 ریال - 3 -0080-01-600-978 انتخاب
9- دعای موش کوچولو
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 4 -314-391-964-978 انتخاب
10- کلوچه‌های خدا (به زبان اسپانیایی)
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ مترجم:محمدحسین والنسیا ؛ ويراستار:ناصر حسنی - الهام شرق - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 5 -75-2824-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15