لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- واکنش‌های شیمیایی
نويسنده:آگنیشکا بیسکوپ ؛ مترجم:سلیمان فرهادیان ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - آوای روزان - دیویی: 541.39 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 7 -44-8267-600-978 انتخاب
2- جهان نیرومند انرژی
نويسنده:آگنیشکا بیسکوپ ؛ مترجم:حسین سالاری ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - آوای روزان - دیویی: 531.6 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 7 -02-8267-600-978 انتخاب
3- در جهان ویروس‌ها
نويسنده:آگنیشکا بیسکوپ ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ تصويرگر:نیک درینگتون - آوای روزان - دیویی: 576.64 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 5 -06-8267-600-978 انتخاب
4- جهان باکتری‌ها
نويسنده:آگنیشکا بیسکوپ ؛ تصويرگر:تاد اسمیت ؛ تصويرگر:آن تیمنز - آوای روزان - دیویی: 589.92 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 5 -35-8267-600-978 انتخاب
5- حالت‌های ماده
نويسنده:آگنیشکا بیسکوپ ؛ مترجم:سلیمان فرهادیان ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - آوای روزان - دیویی: 530.4 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 6 -38-8267-600-978 انتخاب
6- گرمایش جهانی
نويسنده:آگنیشکا بیسکوپ ؛ مترجم:حسین سالاری ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - آوای روزان - دیویی: 363.73874 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 9 -08-8267-600-978 انتخاب
7- بوم‌سامانه‌ها را بشناسیم
نويسنده:آگنیشکا بیسکوپ ؛ مترجم:حسین سالاری ؛ تصويرگر:تاد اسمیت - آوای روزان - دیویی: 577 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 6 -09-8267-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1