لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (6)
تهران (0)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منیم ائویم
نويسنده:بابک مینقی ؛ مترجم:لیلا شیری‌خیرالدین - اختر - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 9 -663-517-964-978 انتخاب
2- بدنیمیزی تانییاق
نويسنده:بابک مینقی ؛ مترجم:لیلا شیری‌خیرالدین ؛ ويراستار:آیدین سرداری‌نیا - اختر - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 0 -666-517-964-978 انتخاب
3- بیر یئنی ائو بالاجا تولکویه
نويسنده:جانت بینگهام ؛ مترجم:بابک مینقی ؛ مترجم:لیلا شیری‌خیرالدین - اختر - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 3 -863-517-964-978 انتخاب
4- مدرسه یولداشلاریم
گردآورنده:بابک مینقی ؛ مترجم:لیلا شیری‌خیرالدین ؛ ويراستار:آیدین سرداری‌نیا - اختر - دیویی: 372.21 - 18 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 6 -664-517-964-978 انتخاب
5- اوچ پیشیک بیر جاناوار
نويسنده:سارا شاهین‌کانات ؛ تهيه كننده:لیلا شیری‌خیرالدین ؛ تصويرگر:عایشه اینان‌علیجان - اختر - دیویی: 894.3533 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 0 -864-517-964-978 انتخاب
6- ساغلام یاشایاق
نويسنده:بابک مینقی ؛ ويراستار:لیلا شیری‌خیرالدین - اختر - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 3 -665-517-964-978 انتخاب
7- اوچ ‌پیشیک بیر دیلک
نويسنده:سارا شاهین‌کانات ؛ مترجم:لیلا شیری‌خیرالدین - اختر - دیویی: 894.3613 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -855-517-964-978 انتخاب
8- خرس قطبی و خرگوش ترسو
نويسنده:هانس دیر ؛ مترجم:لیلا شیری‌خیرالدین - اختر - دیویی: 833 - 22 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 2 -790-517-964-978 انتخاب
9- جینقیلی آغ آیی و قورخو
نويسنده:هانس‌د. بیر ؛ مترجم:لیلا شیری‌خیرالدین - اختر - دیویی: 833 - 22 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 9 -788-517-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1