لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (7)
تالیف (4)
ترجمه (31)
تهران (34)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاندا کونگ‌ فوکار
نويسنده:سیمون فورمن ؛ نويسنده:لی روبینسون ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 24 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 70000 ریال - 4 -56-7422-600-978 انتخاب
2- انگار خونه خودمونه!
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 7 -84-7422-600-978 انتخاب
3- کتاب رنگ‌آمیزی پرندگان خشمگین
نويسنده:فاطمه انصاری - مه‌در - دیویی: 750 - 40 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 4 -6-96913-600-978 انتخاب
4- استاد شکار عروس دریایی
نويسنده:استفان هلینبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری ؛ طراح:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 9 -64-7422-600-978 انتخاب
5- پادشاه جنگل‌های دریایی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 70000 ریال - 5 -59-7422-600-978 انتخاب
6- این سرزمین سرزمین ماست!
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 3 -66-7422-600-978 انتخاب
7- پاندا کونگ‌فوکار
نويسنده:سیمون فورمن ؛ نويسنده:لی روبینسون ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 28 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 1 -60-7422-600-978 انتخاب
8- پرندگان خشمگین: به جمع پرندگان خوش آمدید!
نويسنده:جف پارکر ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 3 -53-7422-600-978 انتخاب
9- ماجراجویی در زمستان
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 0 -83-7422-600-978 انتخاب
10- وقتی حواست نیست!
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 6 -78-7422-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4