لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (7)
تالیف (4)
ترجمه (31)
تهران (34)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاندا کونگ‌ فوکار
نويسنده:سیمون فورمن ؛ نويسنده:لی روبینسون ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - 24 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 4 -56-7422-600-978 انتخاب
2- ماجراهای هیجان‌انگیز لاکپشت‌های نینجا
نويسنده:پیتر دیچیکو ؛ مترجم:فاطمه انصاری ؛ گرافيست:چاد توماس - راهنمای سفر - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 4 -85-7422-600-978 انتخاب
3- پرندگان خشمگین: به جمع پرندگان خوش آمدید!
نويسنده:جف پارکر ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -53-7422-600-978 انتخاب
4- ماجراهای هیجان‌انگیز لاکپشت‌های نینجا
نويسنده:پیتر دیچیکو ؛ مترجم:فاطمه انصاری ؛ گرافيست:چاد توماس - راهنمای سفر - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 3 -82-7422-600-978 انتخاب
5- دادگاه عروس دریایی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 9 -77-7422-600-978 انتخاب
6- ماشین‌ها
نويسنده:درون بنت ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 6 -81-7422-600-978 انتخاب
7- کتاب رنگ‌آمیزی لاکپشت‌های نینجا
نويسنده:فاطمه انصاری - مه‌در - 40 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -9-96913-600-978 انتخاب
8- لاکپشت‌های نینجا
نويسنده:متیوکی. منینگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری ؛ تصويرگر:چاد توماس - راهنمای سفر - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 3 -79-7422-600-978 انتخاب
9- پاندا کونگ‌فوکار
نويسنده:سیمون فورمن ؛ نويسنده:لی روبینسون ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - 24 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 6 -94-7422-600-978 انتخاب
10- انگار خونه خودمونه!
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 7 -84-7422-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4