لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (7)
تالیف (4)
ترجمه (31)
تهران (34)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حبابهای دردسر ساز!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 2 -63-7422-600-978 انتخاب
2- پرندگان خشمگین: به جمع پرندگان خوش آمدید!
نويسنده:جف پارکر ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -53-7422-600-978 انتخاب
3- ماجراهای هیجان‌انگیز لاکپشت‌های نینجا
مترجم:فاطمه انصاری ؛ نويسنده:متیوکی. منینگ ؛ تصويرگر:چاد توماس - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 0 -70-7422-600-978 انتخاب
4- کباب ستاره دریایی!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 9 -51-7422-600-978 انتخاب
5- ماشین‌ها
نويسنده:درون بنت ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 4 -72-7422-600-978 انتخاب
6- پرندگان خشمگین: به جمع پرندگان خوش آمدید!
نويسنده:جف پارکر ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 3 -53-7422-600-978 انتخاب
7- پاندای کونگ‌فوکار
نويسنده:سیمون فورمن ؛ مترجم:فاطمه انصاری ؛ تصويرگر:لی رابینسون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 8 -61-7422-600-978 انتخاب
8- محتویات گنج کاپیتان ماهی طلایی!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ زيرنظر:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 0 -54-7422-600-978 انتخاب
9- پاندا کونگ‌فوکار
نويسنده:سیمون فورمن ؛ نويسنده:لی روبینسون ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 28 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 1 -60-7422-600-978 انتخاب
10- کتاب رنگ‌آمیزی لاکپشت‌های نینجا
نويسنده:فاطمه انصاری - مه‌در - دیویی: 752 - 40 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -9-96913-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4