لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (10)
تالیف (14)
ترجمه (2)
تهران (15)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نهضت سواد رسانه‌ای: 150 هشتگ
نويسنده:سیدبشیر حسینی‌اسفیدواجامی ؛ نويسنده:حسین حق‌پناه ؛ ويراستار:زهره جعفری - کتاب رواق اندیشه - دیویی: 302.23 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 4 -8-95361-600-978 انتخاب
2- نهضت سواد رسانه‌ای
نويسنده:سیدبشیر حسینی‌اسفیدواجامی ؛ نويسنده:حسین حق‌پناه ؛ ويراستار:زهره جعفری - کتاب رواق اندیشه - دیویی: 302.23 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 180000 ریال - 4 -8-95361-600-978 انتخاب
3- حکایت سبز نام‌ها: "مجموعه‌ای کامل از اسامی ایران زمین"
نويسنده:زهره جعفری - بنی‌هاشم - دیویی: 929.4403 - 204 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 3 -45-8814-964-978 انتخاب
4- کبوتر و مورچه
شاعر:زهره جعفری ؛ تصويرگر: آتلیه‌هنری‌نیک‌پی - نیک‌پی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 ریال - 0 -34-8018-964 انتخاب
5- کبوتر و مورچه
تصويرگر: آتلیه‌هنری‌نیک‌پی ؛ نويسنده:زهره جعفری - نیک‌پی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3500 ریال - 0 -34-8018-964 انتخاب
6- نهضت سواد رسانه‌ای
نويسنده:سیدبشیر حسینی‌اسفیدواجامی ؛ نويسنده:حسین حق‌پناه ؛ ويراستار:زهره جعفری - کتاب رواق اندیشه - دیویی: 302.23 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 180000 ریال - 4 -8-95361-600-978 انتخاب
7- پروانه مهربون میون یک گلستون
شاعر:زهره جعفری ؛ تصويرگر: آتلیه‌هنری‌نیک‌پی - نیک‌پی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 6000 ریال - 2 -33-8018-964-978 انتخاب
8- کبوتر و مورچه
شاعر:زهره جعفری ؛ تصويرگر: آتلیه‌هنری‌نیک‌پی - نیک‌پی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 6000 ریال - 0 -34-8018-964 انتخاب
9- غول‌های رسانه‌ای
نويسنده:فتاح حاتمی ؛ نويسنده:مجتبی ترک‌پریدری ؛ نويسنده:مریم سرود - آرمان زنوز - دیویی: 070.17 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 1 -4-93815-964-978 انتخاب
10- پروانه مهربون میون یک گلستون
شاعر:زهره جعفری ؛ تصويرگر: آتلیه‌هنری‌نیک‌پی - نیک‌پی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 ریال - 2 -33-8018-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2