لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (41)
تالیف (57)
ترجمه (0)
تهران (57)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیژن
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ خطاط:حمید ساسانی ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 8 -411-348-964-978 انتخاب
2- بهرام چوبین
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ نقاش:سعید رزاقی ؛ خطاط:حمید ساسانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 19500 ریال - 6 -486-348-964-978 انتخاب
3- حکمت فردوسی: گلچین از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ مقدمه:جمشید مهرپویا ؛ خطاط:حمید ساسانی - آتلیه هنر - دیویی: 8fa1.21 - 224 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1380 - 3000 نسخه - 2 -6-90042-964 انتخاب
4- رودابه
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ تصويرگر:سعید رزاقی ؛ خطاط:حمید ساسانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 2 -484-348-964-978 انتخاب
5- فریدون
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ خطاط:حمید ساسانی ؛ تصويرگر:سعید رزاقی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 19500 ریال - 4 -406-348-964-978 انتخاب
6- منوچهر
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ تصويرگر:سعید رزاقی ؛ خطاط:حمید ساسانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 3 -487-348-964-978 انتخاب
7- بیژن
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ خطاط:حمید ساسانی ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 19500 ریال - 8 -411-348-964-978 انتخاب
8- رستم
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ خطاط:حمید ساسانی ؛ نقاش:سجاد رزاقی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 1 -407-348-964-978 انتخاب
9- اسفندیار
بازنويسي:آتوسا صالحی ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی ؛ خطاط:حمید ساسانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 19500 ریال - 5 -412-348-964-978 انتخاب
10- اسفندیار
بازنويسي:آتوسا صالحی ؛ نقاش:سجاد رزاقی ؛ خطاط:حمید ساسانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 نسخه - 12500 ریال - 2 -412-348-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6