لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (41)
تالیف (57)
ترجمه (0)
تهران (57)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیژن
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ خطاط:حمید ساسانی ؛ نقاش:سجاد رزاقی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 نسخه - 12500 ریال - 4 -411-348-964 انتخاب
2- رستم
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ خطاط:حمید ساسانی ؛ نقاش:سجاد رزاقی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -407-348-964-978 انتخاب
3- فریدون
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ خطاط:حمید ساسانی ؛ تصويرگر:سعید رزاقی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 4 -406-348-964-978 انتخاب
4- پند و اندرزهای حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه
نويسنده:جمشید مهرپویا ؛ مصحح:محمد شهریاری ؛ خطاط:حمید ساسانی - آتلیه هنر - دیویی: 8fa1.21 - 189 صفحه - 4500 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
5- سازساز: مجموعه شعر
شاعر:قنبرعلی کرمانی ؛ مقدمه:رضا مصطفوی‌سبزواری ؛ خطاط:حمید ساسانی - راه دانش - دیویی: 8fa1.62 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 42000 ریال - انتخاب
6- رودابه
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ تصويرگر:سعید رزاقی ؛ خطاط:حمید ساسانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 2 -484-348-964-978 انتخاب
7- آفتاب تجلی (منتخب غزلیات عطار نیشابوری)
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ گردآورنده: انتشارات‌آوای‌نور ؛ خطاط:حمید ساسانی - آوای نور - دیویی: 8fa1.23 - 108 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 4000 نسخه - 4500 ریال - 0 انتخاب
8- فریدون
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ خطاط:حمید ساسانی ؛ تصويرگر:سعید رزاقی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 4 -406-348-964-978 انتخاب
9- رستم
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ خطاط:حمید ساسانی ؛ نقاش:سجاد رزاقی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 1 -407-348-964-978 انتخاب
10- گردآفرید
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ نقاش:سعید رزاقی ؛ خطاط:حمید ساسانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 19500 ریال - 9 -485-348-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6