لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (2)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حاشیه‌نشینی و بزهکاری
نويسنده:احمد احمدی - حقوقی - دیویی: 307.74 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 0 -34-6324-600-978 انتخاب
2- حقوق انتظامی پزشکی
نويسنده:محمود عباسی ؛ ويراستار:احمد احمدی - حقوقی - دیویی: 344.550411 - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 250000 ریال - 4 -52-6324-600-978 انتخاب
3- پیشگیری از جرم در ایران (مطالعه موردی تصاحب غیرقانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و جرم‌های ثبتی)
نويسنده:حسن قاسمی‌مقدم ؛ نويسنده:مهدی اسماعیلی ؛ نويسنده:مهدی صبوری‌پور - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 364.40955 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 3 -33-8660-964-978 انتخاب
4- پیشگیری از جرم در پرتو پژوهش‌ها و مقررات
نويسنده:احمد احمدی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 364.40955 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 15000 ریال - 6 -32-8660-964-978 انتخاب
5- پژوهش‌های جرم‌شناسی در ایران
به‌اهتمام:یاسمن خواجه‌نوری ؛ به‌اهتمام:احمد احمدی ؛ مقدمه:جعفر کوشا - دادگستر - دیویی: 364 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 6 -52-2626-964-978 انتخاب
6- گونه‌شناسی جرائم و مجازات‌ها در حوزه ورزش "با نگاهی به پرونده‌های فرضی کیفری در ورزش"
نويسنده:طه رزم‌آرا ؛ نويسنده:سیدابراهیم حسینی ؛ نويسنده:احمد احمدی - نحوی - دیویی: 344.55099026 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 7 -9-95817-622-978 انتخاب
7- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - دیویی: 306.89 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
8- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - دیویی: 306.89 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
9- حقوق کار
نويسنده:احمد احمدی - حقوقدان،دانش نگار - دیویی: 344.5501 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 19500 ریال - 1 -21-6238-964 انتخاب
10- حقوق انتظامی پزشکی
نويسنده:محمود عباسی ؛ ويراستار:احمد احمدی - حقوقی - دیویی: 344.550411 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 4 -52-6324-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1