لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
2- حاشیه‌نشینی و بزهکاری
نويسنده:احمد احمدی - حقوقی - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -34-6324-600-978 انتخاب
3- حقوق انتظامی پزشکی
نويسنده:محمود عباسی ؛ ويراستار:احمد احمدی - حقوقی - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 4 -52-6324-600-978 انتخاب
4- پژوهش‌های جرم‌شناسی در ایران
به‌اهتمام:یاسمن خواجه‌نوری ؛ به‌اهتمام:احمد احمدی ؛ مقدمه:جعفر کوشا - دادگستر - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 6 -52-2626-964-978 انتخاب
5- پیشگیری از جرم در ایران (مطالعه موردی تصاحب غیرقانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و جرم‌های ثبتی)
نويسنده:حسن قاسمی‌مقدم ؛ نويسنده:مهدی اسماعیلی ؛ نويسنده:مهدی صبوری‌پور - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -33-8660-964-978 انتخاب
6- حقوق انتظامی پزشکی
نويسنده:محمود عباسی ؛ ويراستار:احمد احمدی - حقوقی - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 4 -52-6324-600-978 انتخاب
7- پیشگیری از جرم در پرتو پژوهش‌ها و مقررات
نويسنده:احمد احمدی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 6 -32-8660-964-978 انتخاب
8- حقوق کار
نويسنده:احمد احمدی - حقوقدان،دانش نگار - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 19500 ریال - 1 -21-6238-964 انتخاب
9- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1