لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (28)
تالیف (36)
ترجمه (1)
تهران (32)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (29)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 746 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 2500 نسخه - 620000 ریال - 7 -321-317-600-978 انتخاب
2- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 556 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 87 سال 1397 - 2500 نسخه - 560000 ریال - انتخاب
3- دقت، تلاش، یادگیری (4)
نويسنده:سیده‌زهره چاک‌سر ؛ نويسنده:فاطمه اکبری ؛ نويسنده:محبوبه محصل - اخترنگار - دیویی: 155.4124 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 80000 ریال - 5 -62-7729-600-978 انتخاب
4- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 742 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 2500 نسخه - 620000 ریال - 7 -321-317-600-978 انتخاب
5- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 556 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 90 سال 1397 - 2500 نسخه - 560000 ریال - انتخاب
6- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 556 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 94 سال 1397 - 2500 نسخه - 650000 ریال - انتخاب
7- تقویت مهارت خوب دیدن (1)
نويسنده:سیده‌زهره چاک‌سر ؛ نويسنده:فاطمه اکبری ؛ نويسنده:زهرا اسدی - اخترنگار - دیویی: 155.4124 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 800000 ریال - 5 -46-7729-600-978 انتخاب
8- کودکان و فناوری (بایدهای والدین در استفاده‌ی کودکان از فناوری)
نويسنده:علی کریمی ؛ ويراستار:زهرا اسدی - دانژه - دیویی: 004.678083 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 8 -131-250-600-978 انتخاب
9- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 748 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 2500 نسخه - 620000 ریال - 7 -321-317-600-978 انتخاب
10- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - دیویی: 510.76 - 556 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 92 سال 1397 - 2500 نسخه - 560000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4