لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کار عربی پایه نهم
نويسنده:یعقوب معتمدزاده‌طرقبه ؛ نويسنده:فاطمه فرهودی ؛ نويسنده:سعید سلطانی - ضریح آفتاب - دیویی: 492.75076 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 2 -990-429-964-978 انتخاب
2- کتاب کار تکمیلی زبان انگلیسی پایه نهم
نويسنده:فرامرز سلیمانی ؛ نويسنده:سعید سلطانی ؛ نويسنده:علیرضا اسماعیلی - ضریح آفتاب - دیویی: 425 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 25000 ریال - 0 -949-429-964-978 انتخاب
3- اصول و مبانی بیماری‌شناسی گیاهی
نويسنده:مهدی نصراصفهانی ؛ نويسنده:علیرضا اسماعیلی - جنگل،جاودانه - دیویی: 632.3 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 42000 ریال - 8 -120-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1