لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:سیدرامین هاشمی - آریانا قلم - دیویی: 658.8 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3 -22-7677-600-978 انتخاب
2- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:احمد روستا ؛ مترجم:سیدرامین هاشمی - آریانا قلم - دیویی: 658.8 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 450000 ریال - 3 -22-7677-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1