لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (15)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابک سلامت (برای تمام اعضای خانواده): دانستنی‌های علمی، کاربردی و سنتی درباره سلامت بدن
به‌اهتمام:یاسر خلیفه ؛ گرافيست:سعید قاسمی - کتابک - دیویی: 613 - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 25000 ریال - 1 -18-7362-600-978 انتخاب
2- کتابک سلامت (برای تمام اعضای خانواده): دانستنی‌های علمی، کاربردی و سنتی درباره سلامت بدن
به‌اهتمام:سعید قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - دیویی: 613 - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 25000 ریال - 1 -18-7362-600-978 انتخاب
3- دانش‌نامه دانش‌آموز
گردآورنده:سعید قاسمی - کتابک - دیویی: 030 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 140000 ریال - 7 -87-7362-600-978 انتخاب
4- شناسنامه شهید مصطفی صدرزاده
نويسنده:ناهید رحیمی ؛ ويراستار:سعید قاسمی - کتابک - دیویی: 297.996 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 40000 ریال - 7 -01-6745-622-978 انتخاب
5- دانش‌نامه دانش‌آموز
گردآورنده:سعید قاسمی - کتابک - دیویی: 039 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 140000 ریال - 7 -87-7362-600-978 انتخاب
6- English alphabet
به‌اهتمام:سعید قاسمی - کتابک - دیویی: 421 - 32 صفحه - 1/2 جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1393 - 15000 ریال - 2 -11-7362-600-978 انتخاب
7- شناسنامه فاطمه الزهرا (س)
نويسنده:فاطمه ربیعی ؛ ويراستار:سعید قاسمی ؛ خطاط:امیر تدین - کتابک - دیویی: 297.973 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2 -06-6745-622-978 انتخاب
8- شناسنامه شهید مصطفی صدرزاده
نويسنده:ناهید رحیمی ؛ ويراستار:سعید قاسمی - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 20000 ریال - 7 -01-6745-622-978 انتخاب
9- شناسنامه شهید مصطفی صدرزاده
نويسنده:ناهید رحیمی ؛ ويراستار:سعید قاسمی - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 7 -01-6745-622-978 انتخاب
10- شناسنامه فاطمه الزهرا (س)
نويسنده:فاطمه ربیعی ؛ ويراستار:سعید قاسمی ؛ خطاط:امیر تدین - کتابک - دیویی: 297.973 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 40000 ریال - 2 -06-6745-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3