لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (9)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابک سلامت (برای تمام اعضای خانواده): دانستنی‌های علمی، کاربردی و سنتی درباره سلامت بدن
گرافيست:یاسر خلیفه ؛ به‌اهتمام:سعید قاسمی - کتابک - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2500 نسخه - 25000 ریال - 1 -18-7362-600-978 انتخاب
2- کتابک دنیای حیوانات
به‌اهتمام:سعید قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 9 -12-7362-600-978 انتخاب
3- کتابک سلامت (برای تمام اعضای خانواده): دانستنی‌های علمی، کاربردی و سنتی درباره سلامت بدن
به‌اهتمام:سعید قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -18-7362-600-978 انتخاب
4- کتابک سلامت (برای تمام اعضای خانواده): دانستنی‌های علمی، کاربردی و سنتی درباره سلامت بدن
به‌اهتمام:سعید قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 1500 نسخه - 1 -18-7362-600-978 انتخاب
5- دانش‌نامه دانش‌آموز
گردآورنده:سعید قاسمی - کتابک - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 7 -87-7362-600-978 انتخاب
6- شناسنامه شهید مصطفی صدرزاده
نويسنده:ناهید رحیمی ؛ ويراستار:سعید قاسمی - کتابک - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 7 -01-6745-622-978 انتخاب
7- کتابک سلامت (برای تمام اعضای خانواده): دانستنی‌های علمی، کاربردی و سنتی درباره سلامت بدن
به‌اهتمام:یاسر خلیفه ؛ گرافيست:سعید قاسمی - کتابک - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 1 -18-7362-600-978 انتخاب
8- کتابک دنیای حیوانات
به‌اهتمام:سعید قاسمی - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 9 -12-7362-600-978 انتخاب
9- کتابک دنیای حیوانات
به‌اهتمام:سعید قاسمی - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 9 -12-7362-600-978 انتخاب
10- کتابک سلامت (برای تمام اعضای خانواده): دانستنی‌های علمی، کاربردی و سنتی درباره سلامت بدن
گرافيست:یاسر خلیفه ؛ به‌اهتمام:سعید قاسمی - کتابک - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 1 -18-7362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2