لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (38)
تالیف (37)
ترجمه (30)
تهران (67)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (67) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی ناصرالدین شاه قاجار (سلطان صاحبقران)
گردآورنده:داود سالک - معیار علم - دیویی: 955.0745092 - 338 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 150000 ریال - 3 -05-5461-600-978 انتخاب
2- کیه‌کیه در می‌زنه؟
نويسنده:داود سالک ؛ نقاش:محمدعلی سپهرافغان - نشر معیار اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 2000 ریال - 0 -19-6617-964 انتخاب
3- سومین پرچمدار: زندگینامه شهید سیدمجتبی نواب صفوی
نويسنده:داود سالک ؛ ويراستار:احمد بروجردی - سوره مهر - دیویی: 955.0824092 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 36000 ریال - 2 -420-506-964-978 انتخاب
4- اصول سخنرانی به روش TED: راهنمای رسمی TED برای ارائه سخنرانی‌های عمومی
نويسنده:کریس اندرسن ؛ مترجم:حنانه گرجی ؛ ويراستار:داود سالک - معیار اندیشه - دیویی: 808.51 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 485000 ریال - 5 -71-5462-600-978 انتخاب
5- زندگی ناصرالدین شاه قاجار (سلطان صاحبقران)
گردآورنده:داود سالک - معیار علم - دیویی: 955.0745092 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 600000 ریال - 3 -05-5461-600-978 انتخاب
6- سومین پرچمدار: زندگینامه شهید سیدمجتبی نواب صفوی
نويسنده:داود سالک ؛ ويراستار:احمد بروجردی - سوره مهر - دیویی: 955.0824092 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 36000 ریال - 2 -420-506-964-978 انتخاب
7- شنهای زمان
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:داود سالک - چاپار فرزانگان - دیویی: 813.54 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 11000 ریال - 2 -17-6091-964 انتخاب
8- کیه‌کیه در می‌زنه؟
نويسنده:داود سالک ؛ نقاش:محمدعلی سپهرافغان - نشر معیار اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 2500 ریال - 0 -19-6617-964 انتخاب
9- زندگی پرماجرای نادرشاه افشار (نادر ناجی ایران)
گردآورنده:داود سالک - معیار علم - دیویی: 955.0722092 - 242 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 110000 ریال - 0 -06-5461-600-978 انتخاب
10- دانشگاه هیولاها، درس‌های ترسناک
نويسنده:سوزان امریکانر ؛ مترجم:داود سالک - معیار اندیشه - دیویی: 741.5 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 7 -80-5462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7