لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (13)
تهران (15)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2001: اعمال و نقص‌های سیستم ایمنی
مترجم:محمد پورفخاران ؛ مترجم:محمدامین عباسی ؛ مترجم:مهدی کریمی - فقه - دیویی: 616.079 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 31000 ریال - 5 -79-6909-964 انتخاب
2- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 99000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
3- ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی "دوره کاردانی دارویی و تجهیزات پزشکی"
نويسنده:کاظم احمدی ؛ ويراستار:علیرضا سالک‌مقدم ؛ ويراستار:اعظم بزرگی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز برنامه‌ریزی و تالیف کتابهای درسی - دیویی: 616.079 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 42500 ریال - 3 -30-2991-964-978 انتخاب
4- مبانی طب کودکان نلسون
نويسنده:ریچارد برمن ؛ نويسنده:رابرت. ام. کلیگمن ؛ مترجم:مینا ایزدیار - ارجمند - دیویی: 618.92 - 1032 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 119000 ریال - 3 -54-5855-964 انتخاب
5- ایمونولوژی برای دانشجویان پرستاری و مامایی
نويسنده:علیرضا سالک‌مقدم ؛ نويسنده:طاهره موسوی ؛ نويسنده:مهدی شکرابی - پیوند مهر - دیویی: 616.07 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 38500 ریال - 1 -03-5173-600-978 انتخاب
6- ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی
مترجم:نادر تاجیک ؛ مترجم:فرهاد شاهسوار ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم - پیوند مهر - دیویی: 616.079 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 99000 ریال - 8 -04-5173-600-978 انتخاب
7- ایمونولوژی پایه: اعمال و نقص‌های سیستم ایمنی
نويسنده:ابول‌کی. عباس ؛ نويسنده:اندوراچ. لیچمن ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم - آییژ - دیویی: 616.079 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 78000 ریال - 2 -90-8397-964 انتخاب
8- روشهای آزمایشگاهی و درمان ایمونولوژیک
مترجم:عبدالحسین کیهانی ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم ؛ مترجم:طاهره موسوی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 616.97 - 347 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3500 ریال - انتخاب
9- ایدز: بیماری حاصل از HIV
گردآورنده:جمیله نوروزی ؛ گردآورنده:علیرضا سالک‌مقدم - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.0795 - 83 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 400 ریال - انتخاب
10- ایدز بیماری حاصل از: HIV
گردآورنده:جمیله نوروزی ؛ گردآورنده:علیرضا سالک‌مقدم - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616 - 83 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2