لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (13)
تهران (15)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمونولوژی پایه: اعمال و نقص‌های سیستم ایمنی
نويسنده:ابول‌کی. عباس ؛ نويسنده:اندوراچ. لیچمن ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم - آییژ - دیویی: 616.079 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 78000 ریال - 2 -90-8397-964 انتخاب
2- ایمونولوژی برای دانشجویان پرستاری و مامایی
نويسنده:علیرضا سالک‌مقدم ؛ نويسنده:طاهره موسوی ؛ نويسنده:مهدی شکرابی - پیوند مهر - دیویی: 616.07 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 38500 ریال - 1 -03-5173-600-978 انتخاب
3- مبانی طب کودکان نلسون
نويسنده:ریچارد برمن ؛ نويسنده:رابرت. ام. کلیگمن ؛ مترجم:محسن ارجمند - ارجمند - دیویی: 618.92 - 1030 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 500 نسخه - 119000 ریال - 3 -54-5855-964 انتخاب
4- ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی
مترجم:نادر تاجیک ؛ مترجم:جواد مقیمی ؛ مترجم:علی خرم‌طوسی - پیوند مهر - دیویی: 616.079 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 69500 ریال - 5 -6-96330-964 انتخاب
5- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
6- مبانی طب کودکان نلسون
نويسنده:ریچارد برمن ؛ نويسنده:رابرت. ام. کلیگمن ؛ نويسنده:کارن‌‌ج مارک‌دنت - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 618.92 - 1130 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 290000 ریال - 8 -64-5689-600-978 انتخاب
7- ایدز: بیماری حاصل از HIV
گردآورنده:جمیله نوروزی ؛ گردآورنده:علیرضا سالک‌مقدم - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.0795 - 83 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
8- روشهای آزمایشگاهی و درمان ایمونولوژیک
مترجم:عبدالحسین کیهانی ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم ؛ مترجم:طاهره موسوی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 616.97 - 347 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
9- مبانی طب کودکان نلسون 2015
نويسنده:رابرت. ام. کلیگمن ؛ نويسنده:کارن مارکدنت ؛ مترجم:افسانه آموزگار - ارجمند - دیویی: 618.92 - 1072 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 490000 ریال - 1 -300-496-964-978 انتخاب
10- هماتولوژی و ایمونولوژی مصور
نويسنده:پی.ان. پلومن ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم - دانشگاه علوم پزشکی ایران - دیویی: 616.15 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2