لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (98)
تالیف (7)
ترجمه (137)
تهران (143)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معجزه‌ی شکرگزاری
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:وامق عسکری ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - صدای معاصر - دیویی: 158 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 4 -05-6298-600-978 انتخاب
2- کوری
نويسنده:ژوزه ساراماگو ؛ مترجم:اسدالله امرائی ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - مروارید - دیویی: 869.342 - 396 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1383 - 2200 نسخه - 26000 ریال - 2 -70-6026-964 انتخاب
3- اسطوره‌ی عصیان: "چه گوارا" سخن می‌گوید: مجموعه‌ی سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نامه‌ها
نويسنده:جوزف هنسن ؛ مترجم:اسدالله امرائی ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - گل‌آذین - دیویی: 972.9106408 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -16-7703-964-978 انتخاب
4- معجزه‌ی شکرگزاری
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:وامق عسکری ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - صدای معاصر - دیویی: 158 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 4 -05-6298-600-978 انتخاب
5- کوری
نويسنده:ژوزه ساراماگو ؛ مترجم:اسدالله امرائی ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - مروارید - دیویی: 869.342 - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 2200 نسخه - 270000 ریال - 4 -70-6026-964-978 انتخاب
6- معجزه‌ی شکرگزاری
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:وامق عسکری ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - صدای معاصر - دیویی: 158 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 4 -05-6298-600-978 انتخاب
7- کوری
نويسنده:ژوزه ساراماگو ؛ مترجم:اسدالله امرائی ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - مروارید - دیویی: 869.342 - 396 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1386 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 4 -70-6026-964-978 انتخاب
8- کوری
نويسنده:ژوزه ساراماگو ؛ مترجم:اسدالله امرائی ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - مروارید - دیویی: 869.342 - 400 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1387 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 4 -70-6026-964-978 انتخاب
9- جاناتان مرغ دریایی: متن کامل همراه با بخش تازه‌یافته
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:مهسا یزدانی ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - بهجت،شما - دیویی: 813.54 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 7 -2-95373-600-978 انتخاب
10- معجزه‌ی شکرگزاری
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:وامق عسکری ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - صدای معاصر - دیویی: 158 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 1100 نسخه - 260000 ریال - 4 -05-6298-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15