لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(156)
چاپ مجدد (181)
تالیف (194)
ترجمه (143)
تهران (198)
شهرستان (139)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (337) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمادها و سنتهای ایران
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 398.0955 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 18000 ریال - 1 -46-9919-964-978 انتخاب
2- خودآموز سریع اینترنت
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 004.67807 - 62 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 7000 ریال - 7 -37-8093-964 انتخاب
3- خودآموز سریع آفیس
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 650.0285536 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 7000 ریال - 7 -71-8093-964 انتخاب
4- آموزش استاندارد ICDL 4 مهارت سوم: واژه‌پرداز Word
نويسنده:برندن مانلی ؛ نويسنده:پل هالدن ؛ مترجم:کیوان سالمی‌فیه - انستیتو ایزایران - دیویی: 004.076 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 24000 ریال - 7 -60-8068-964 انتخاب
5- خواص میوه‌ها و گیاهان دارویی
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 615.32 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 ریال - 4 -50-8093-964 انتخاب
6- نصب ویندوز و برنامه‌های جانبی
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 005.44 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 ریال - 2 -48-8093-964 انتخاب
7- فرهنگ نامهای ایرانی
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 929.4403 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 28000 ریال - 7 -28-9919-964 انتخاب
8- سری مباحث امنیتی رمزگذاری و رمزشکنی
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر،ساربان - دیویی: 005.82 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 26000 ریال - 3 -6-93623-964 انتخاب
9- فرهنگ اختصارات چت و E-mail (به ضمیمه سایتهای داخلی ایران)
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر،ساربان - دیویی: 004.678 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 8000 ریال - 9 -19-8093-964 انتخاب
10- آموزش استاندارد ICDL 4 مهارت چهارم: صفحات گسترده
نويسنده:برندن مانلی ؛ نويسنده:پل هالدن ؛ مترجم:کیوان سالمی‌فیه - انستیتو ایزایران - دیویی: 004.076 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1389 - 36000 ریال - 0 -61-8068-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34