لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (131)
تالیف (1)
ترجمه (193)
تهران (192)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (187)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (194) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوستان نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 124 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 5600 ریال - 3 -87-6641-964 انتخاب
2- همسایه‌های نیکولا کوچولو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 741.5 - 156 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 6 -335-363-964-978 انتخاب
3- نیکولا کوچولو و هم‌کلاسی جدید
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:دینا کاویانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،نامک - دیویی: 843 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 3 -052-253-600-978 انتخاب
4- نیکلا کوچولو به مدرسه می‌رود
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری - ایران بان - دیویی: 843 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 45000 ریال - 9 -046-188-600-978 انتخاب
5- زنگ تفریح نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 3 -39-6641-964 انتخاب
6- نیکولا کوچولو در کارخانه‌ی شکلات‌سازی
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:ناهید طباطبایی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،نامک - دیویی: 741.5 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 9 -021-253-600-978 انتخاب
7- بازیگوشی نیکولا کوچولو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 843.912 - 136 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 7 -297-363-964-978 انتخاب
8- هیچ چیز ساده نیست
مترجم:فاطمه کاوندی ؛ نويسنده: سامپه - چاپ و نشر نظر - دیویی: 741.5 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 8 -44-5191-600-978 انتخاب
9- سفرهای نیکولا کوچولو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 741.5 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -336-363-964-978 انتخاب
10- زنگ تفریح نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 843.914 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 6 -39-6641-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20