لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (55)
تالیف (25)
ترجمه (90)
تهران (115)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (115) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های پوست و سوختگی
مترجم:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 6 -017-399-964 انتخاب
2- پرستاری بیماریهای چشم و گوش
نويسنده:لیلیان‌شولتیس برونر ؛ نويسنده:دوریس‌اسمیت سودارث ؛ مترجم:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73677 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 9500 ریال - 964-7203-25-X انتخاب
3- عصب روان داروها
نويسنده:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 615.788 - 226 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 4 -462-399-964-978 انتخاب
4- داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری و مراقبت
نويسنده:پوران سامی - بشری،تحفه - دیویی: 615.1155 - 1320 صفحه - پالتویی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 150000 ریال - 0 -259-399-964-978 انتخاب
5- پرستاری بیماریهای تنفسی
نويسنده:لیلیان‌شولتیس برونر ؛ نويسنده:دوریس‌اسمیت سودارث ؛ مترجم:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73677 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 23000 ریال - 1 -10-7203-964 انتخاب
6- پرستاری بیماریهای تنفسی
نويسنده:لیلیان‌شولتیس برونر ؛ نويسنده:دوریس‌اسمیت سودارث ؛ مترجم:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73677 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 26000 ریال - 1 -10-7203-964 انتخاب
7- مجموعه کامل مراقبت، نگهداری و آموزش کودکان: کودک من از دوسالگی تا سه‌سالگی
نويسنده:پوران سامی - آوای جامعه،نشر تحفه - دیویی: 612.65 - 114 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 49000 ریال - 0 -8-91954-600-978 انتخاب
8- داروهای ژنریک ایران: با اقدامات پرستاری و مراقبت
نويسنده:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 615.1155 - 1422 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1393 - 295000 ریال - 4 -305-399-964-978 انتخاب
9- بیماریهای چشم و گوش
مترجم:پوران سامی - بشری - دیویی: 617.7 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 21000 ریال - 4 -018-399-964 انتخاب
10- پرستاری بیماریهای زنان و پستان
نويسنده:لیلیان‌شولتیس برونر ؛ نويسنده:دوریس‌اسمیت سودارث ؛ مترجم:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73677 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 9 -20-7203-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12