لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (2)
تالیف (11)
ترجمه (4)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایده‌آل فرقانی (دیوان محبی)
شاعر:محمد فرقانی ؛ مصحح:علیرضا بهرامی ؛ مصحح:فاطمه فرقانی‌حقیقی - آرادمان - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 0 -0-93112-600-978 انتخاب
2- رویای پاریس و ونیز: رنگ خیال بر کرانه‌های هنر جهان
گردآورنده:فاطمه فرقانی‌حقیقی - آرادمان - دیویی: 750 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 7 -30-8099-600-978 انتخاب
3- باران عشق با شاهکارهای عاشقانه سبک هندی
مترجم:فاطمه فرقانی‌حقیقی - آرادمان - دیویی: 750 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 2 -64-8099-600-978 انتخاب
4- باغ مشاهیر: تجربه نقاشی با الگوهای جادویی داوینچی، میکل آنژ، ون گوگ، پیکاسو و...
مترجم:فاطمه فرقانی‌حقیقی - آرادمان - دیویی: 750 - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 140000 ریال - 1 -29-8099-600-978 انتخاب
5- باغ مشاهیر: تجربه نقاشی با الگوهای جادویی داوینچی، میکل آنژ، ون گوگ، پیکاسو و...
مترجم:فاطمه فرقانی‌حقیقی - آرادمان - دیویی: 750 - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 1 -29-8099-600-978 انتخاب
6- شازده کوچولو: راهی به زیبایی و لذت عشق ورزیدن
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:فاطمه فرقانی‌حقیقی - آرادمان - دیویی: 843.912 - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 6 -40-8099-600-978 انتخاب
7- دور دنیا در هشتاد روز: سفر با قالیچه‌های رنگارنگ به همراه خلاصه داستان مشهور ژول ورن به زبان انگلیسی
مترجم:فاطمه فرقانی‌حقیقی - آرادمان - دیویی: 750 - 62 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 3 -67-8099-600-978 انتخاب
8- باغ ون‌گوگ: تجربه نقاشی پسادریافتگرا با الگوهای جادویی ونسان ون‌گوگ
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ مترجم:فاطمه فرقانی‌حقیقی - آرادمان - دیویی: 750 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 0 -26-8099-600-978 انتخاب
9- خوابهای طلائی: تجربه رنگ‌آمیزی خلاق و آرامش‌بخش با عاشقانه‌های علیرضا بهرامی
گردآورنده:فاطمه فرقانی‌حقیقی ؛ شاعر:علیرضا بهرامی - آرادمان - دیویی: 8fa1.62 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 5 -34-8099-600-978 انتخاب
10- خوابهای طلائی: تجربه رنگ‌آمیزی خلاق و آرامش‌بخش با عاشقانه‌های علیرضا بهرامی
گردآورنده:فاطمه فرقانی‌حقیقی ؛ شاعر:علیرضا بهرامی - آرادمان - دیویی: 8fa1.62 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 5 -34-8099-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2