لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Game Language People Play
نويسنده:Jerry Steinberg - رهنما - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
2- Games language people play
نويسنده:Jerry Steinberg - نخبگان فردا - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 210000 ریال - 5 -129-88751-0-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1