لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (245)
تالیف (280)
ترجمه (56)
تهران (334)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (171)

تعداد یافت شده (336) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه مغنیسا
نويسنده:توفیق هاشم‌پورسبحانی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 011.31 - 512 صفحه - چاپ 1 سال 1367 - 800 ریال - انتخاب
2- ترجمه و شرح مثنوی شریف
نويسنده:عبدالباقی گولپینارلی ؛ مترجم:توفیق هاشم‌پورسبحانی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa1.31 - 620 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 13200 ریال - 0 انتخاب
3- تاریخ ادبیات 3
نويسنده:توفیق هاشم‌پورسبحانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa0.76 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1382 - 8100 ریال - 9 -284-455-964 انتخاب
4- قانون ابن سینا، شارحان و مترجمان آن
نويسنده: ظل‌الرحمن ؛ مترجم:سیدعبدالقادر هاشمی ؛ ويراستار:توفیق هاشم‌پورسبحانی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 610 - 260 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 23000 ریال - 6 -62-7874-964 انتخاب
5- تاریخ ادبیات ایران 1 (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:توفیق هاشم‌پورسبحانی ؛ ويراستار:علی‌اکبر عطرفی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa0.9 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 14000 ریال - 4 -063-387-964 انتخاب
6- سبک‌شناسی 1 (نظم)
نويسنده:سیروس شمیسا ؛ ويراستار:توفیق هاشم‌پورسبحانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa1.009 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1385 - 15800 ریال - 1 -355-455-964 انتخاب
7- ادبیات معاصر (رشته ادبیات فارسی)
نويسنده:اسماعیل حاکمی ؛ ويراستار:توفیق هاشم‌پورسبحانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa0.9 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1390 - 14000 ریال - 7 -255-455-964-978 انتخاب
8- مثنوی 1 (نظم 4 بخش 1)
نويسنده:توفیق هاشم‌پورسبحانی ؛ ويراستار:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa1.31 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1388 - 18000 ریال - 2 -007-455-964-978 انتخاب
9- گزیده اشعار مسعود سعد سلمان
گردآورنده:توفیق هاشم‌پورسبحانی ؛ به‌اهتمام:حسین لسان - نشر قطره - دیویی: 8fa1.22 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 6000 ریال - 9 -84-5958-964 انتخاب
10- کلیات شمس تبریزی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:توفیق هاشم‌پورسبحانی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.31 - 1020 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 120000 ریال - 6 -148-341-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34