لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (49)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موبی دیک
نويسنده:هرمن ملویل ؛ مترجم:مجید ریاحی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 813.4 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 2 -8-98173-600-978 انتخاب
2- کارآگاه تام‌سایر
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:شیما محمدی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 813.4 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 140000 ریال - 1 -6-97043-600-978 انتخاب
3- تام سایر در غربت
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:شیما محمدی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 813.4 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 5 -8-97043-600-978 انتخاب
4- 1984
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 823.912 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 260000 ریال - 4 -1-98554-600-978 انتخاب
5- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 843.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 220000 ریال - 2 -9-97043-600-978 انتخاب
6- 5 هفته پرواز با بالن
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:مجید ریاحی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 843.8 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 220000 ریال - 1 -5-98173-600-978 انتخاب
7- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:فاطمه حقیقی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 833.8 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 1 -14-6284-622-978 انتخاب
8- 20 هزار فرسنگ زير دريا
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:مجید ریاحی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 843.8 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -0-98355-600-978 انتخاب
9- جزیره اسرارآمیز
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:مجید ریاحی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 843.8 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 170000 ریال - 5 -1-98355-600-978 انتخاب
10- مزرعه‌ی حیوانات (زمین طلایی آینده)
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:شهرام مجیدی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - پنگوئن - دیویی: 823.912 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -0-97043-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5