لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (49)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیذارتا
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 833.914 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 110000 ریال - 4 -4-98173-600-978 انتخاب
2- مرد نامرئی
نويسنده:هربرت‌جورج ولز ؛ مترجم:طیبه حبیبی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 823.912 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 400000 ریال - 3 -10-6284-622-978 انتخاب
3- تام سایر در غربت
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:شیما محمدی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 813.4 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 190000 ریال - 5 -8-97043-600-978 انتخاب
4- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 843.914 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -9-97043-600-978 انتخاب
5- جزیره‌ای در آتش
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:مجید ریاحی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 843.8 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 190000 ریال - 6 -4-98355-600-978 انتخاب
6- تنهایی پرهیاهو
نويسنده:بوهومیل هرابال ؛ مترجم:فاطمه حقیقی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 891.8636 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -1-98173-600-978 انتخاب
7- تنهایی پرهیاهو
نويسنده:بوهومیل هرابال ؛ مترجم:فاطمه حقیقی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 891.8636 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 3 -1-98173-600-978 انتخاب
8- موبی دیک
نويسنده:هرمن ملویل ؛ مترجم:مجید ریاحی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 813.4 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 170000 ریال - 2 -8-98173-600-978 انتخاب
9- شکارچیان شهاب
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:نیلوفر امیری ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 843.8 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 380000 ریال - 4 -13-6284-622-978 انتخاب
10- قلعه حیوانات (وحشت نوع بشر)
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - روشا - دیویی: 823.912 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 9 -07-5595-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5