لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویس و رامین
نويسنده: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ ويراستار:معصومه امینیان - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 215000 ریال - 1 -61-6978-600-978 انتخاب
2- نل و دمن
نويسنده:ابوالفضل‌بن‌مبارک فیضی‌دکنی ؛ بازنويسي:معصومه امینیان ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز - گروه مطالعات اندیشه‌ورزان (آریا) - دیویی: 8fa3.62 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 0 -71-6978-600-978 انتخاب
3- ویس و رامین
نويسنده: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ بازنويسي:محبوبه حاجی‌آقایی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 1 -61-6978-600-978 انتخاب
4- خورشید و مهپاره
نويسنده:محمدسعید طبیب‌قمی ؛ بازنويسي:زهرا جعفری ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز - گروه مطالعات اندیشه‌ورزان (آریا) - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 4 -73-6978-600-978 انتخاب
5- همای و همایون
مقدمه:معصومه امینیان ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ اقتباس گر:زینب عرب‌نژاد - شرکت گروه مطالعات اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa8.862 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 2 -64-6978-600-978 انتخاب
6- تحلیل مجموعه داستان‌های "صادق چوبک" به همراه زندگینامه و مجموعه کامل خلاصه داستان او
نويسنده:معصومه امینیان - مدید - دیویی: 8fa3.62 - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 170000 ریال - 8 -8-97163-600-978 انتخاب
7- گل و نوروز
مقدمه:سیده‌زیبا بهروز ؛ ويراستار:معصومه امینیان ؛ اقتباس گر:زینب عرب‌نژاد - شرکت گروه مطالعات اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 185000 ریال - 8 -62-6978-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1