لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (3)
تالیف (1)
ترجمه (8)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگذار به بادکنکها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ گردآورنده:فرهاد سخا - صاحب اثر - دیویی: 8fa3 - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 1000 ریال - انتخاب
2- نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ ويراستار:علی کاتبی - ماهی - دیویی: 894.3533 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 6 -310-209-964-978 انتخاب
3- دژ سفید
نويسنده:اورهان پاموک ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ مترجم:علی کاتبی - مرغ آمین - دیویی: 894.353 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7500 ریال - 5 -19-5519-964 انتخاب
4- نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ ويراستار:علی کاتبی - ماهی - دیویی: 894.3533 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 65000 ریال - 5 -55-7948-964-978 انتخاب
5- تفریحگاه خانوادگی
نويسنده:یکتا کوپان ؛ مترجم:فرهاد سخا - ماهی - دیویی: 894.3533 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 140000 ریال - 1 -216-209-964-978 انتخاب
6- آن‌ور آب
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:فرهاد سخا - کلاغ - دیویی: 894.3533 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 180000 ریال - 3 -30-7656-600-978 انتخاب
7- نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ ويراستار:علی کاتبی - ماهی - دیویی: 894.3533 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 120000 ریال - 6 -310-209-964-978 انتخاب
8- تفریحگاه خانوادگی
نويسنده:یکتا کوپان ؛ مترجم:فرهاد سخا - ماهی - دیویی: 894.3533 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110000 ریال - 1 -216-209-964-978 انتخاب
9- دژ سفید
نويسنده:اورهان پاموک ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ مترجم:علی کاتبی - مرغ آمین،کتاب امروز - دیویی: 894.353 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 10000 ریال - 5 -19-5519-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1