لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (1)
ترجمه (7)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تفریحگاه خانوادگی
نويسنده:یکتا کوپان ؛ مترجم:فرهاد سخا - ماهی - دیویی: 894.3533 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -216-209-964-978 انتخاب
2- تفریحگاه خانوادگی
نويسنده:یکتا کوپان ؛ مترجم:فرهاد سخا - ماهی - دیویی: 894.3533 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 1 -216-209-964-978 انتخاب
3- نگذار به بادکنکها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ گردآورنده:فرهاد سخا - صاحب اثر - دیویی: 8fa3 - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 1000 ریال - انتخاب
4- نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ ويراستار:علی کاتبی - ماهی - دیویی: 894.3533 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 6 -310-209-964-978 انتخاب
5- نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ ويراستار:علی کاتبی - ماهی - دیویی: 894.3533 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -310-209-964-978 انتخاب
6- دژ سفید
نويسنده:اورهان پاموک ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ مترجم:علی کاتبی - مرغ آمین،کتاب امروز - دیویی: 894.353 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 5 -19-5519-964 انتخاب
7- نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند
نويسنده:فریده چیچک‌اوغلو ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ ويراستار:علی کاتبی - ماهی - دیویی: 894.3533 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 5 -55-7948-964-978 انتخاب
8- دژ سفید
نويسنده:اورهان پاموک ؛ مترجم:فرهاد سخا ؛ مترجم:علی کاتبی - مرغ آمین - دیویی: 894.353 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 5 -19-5519-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1