لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (7)
تالیف (6)
ترجمه (44)
تهران (50)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شنل
نويسنده:نیکلای‌واسیلیویچ گوگول ؛ مترجم:صادق سرابی - سیمین ‌دخت - دیویی: 891.733 - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 ریال - 3 -18-8587-964 انتخاب
2- راهنمای مادران جوان: مراقبتهای دوران بارداری و زایمان و پرورش کودک
نويسنده: ساپتکف ؛ مترجم:صادق سرابی - فروغی - دیویی: 612.63 - 158 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1365 - 200 ریال - انتخاب
3- اشعار و داستانهایی از الکساندر سرگه‌ویچ پوشکین
مترجم:صادق سرابی - پیک فرهنگ - دیویی: 891.733 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 13000 ریال - 7 -73-6188-964 انتخاب
4- چرا سیگار: چرا استعمال دخانیات زیان‌آور است
نويسنده:کیریل‌سرگی‌یویچ کاسیاکوف ؛ مترجم:صادق سرابی - سیمین ‌دخت - دیویی: 362.296 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 9000 ریال - 0 -00-8587-964 انتخاب
5- درام مونیح
نويسنده:ایوان مایئسکی ؛ مترجم:صادق سرابی ؛ ويراستار:ماری فرانس‌شایان - آلفا - دیویی: 900 - 620 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 75 ریال - انتخاب
6- افسانه‌ها و حکایات
نويسنده:ایوان‌آندریوویچ کریلوف ؛ مترجم:صادق سرابی ؛ ويراستار:عزیز ترسه - پیک فرهنگ - دیویی: 398.2 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7500 ریال - 5 -09-6188-964 انتخاب
7- افسانه‌ها و حکایات
نويسنده:ایوان‌آندریوویچ کریلوف ؛ مترجم:صادق سرابی ؛ ويراستار:عزیز ترسه - پیک فرهنگ - دیویی: 398 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 12000 ریال - 5 -09-6188-964 انتخاب
8- دختر سروان
نويسنده:آلکساندرسرگی‌یویچ پوشکین ؛ مترجم:صادق سرابی - پیک فرهنگ - دیویی: 891.733 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 1 -62-6188-964 انتخاب
9- پزشک خانواده
نويسنده: ساپتکف ؛ مترجم:صادق سرابی - نشر پارسا - دیویی: 610 - 423 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 2400 ریال - انتخاب
10- آشپزی آسان
نويسنده:رایموند لیشه ؛ مترجم:صادق سرابی - آرام - دیویی: 641.5 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 ریال - 5 -02-6991-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5