لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:جمیل ابریشمی ؛ مترجم:کاترین وودز - عطر کاج - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 130000 ریال - 7 -1-99833-622-978 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - عطر کاج - 108 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 130000 ریال - 1 -4-95184-622-978 انتخاب
3- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - پارمیس - 116 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 2 -16-8708-600-978 انتخاب
4- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:میثم رحمتی ؛ مترجم:کاترین وودز - پر،یمام - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 110 نسخه - 125000 ریال - 2 -54-8137-600-978 انتخاب
5- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:جمیل ابریشمی ؛ مترجم:کاترین وودز - عطر کاج - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 130000 ریال - 7 -1-99833-622-978 انتخاب
6- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - عطر کاج - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 130000 ریال - 1 -4-95184-622-978 انتخاب
7- متن کامل دو زبانه شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:امیر مسیب‌نژاد - هنارس - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 10000 نسخه - 340000 ریال - 7 -44-6179-622-978 انتخاب
8- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - عطر کاج - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 210000 ریال - 1 -4-95184-622-978 انتخاب
9- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ ترجمه انگليسي:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - کتاب نغمه،کتاب آترینا - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 6 -27-5873-600-978 انتخاب
10- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ ترجمه انگليسي:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - کتاب نغمه،کتاب آترینا - 118 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 145000 ریال - 6 -27-5873-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2