لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:جمیل ابریشمی ؛ مترجم:کاترین وودز - عطر کاج - دیویی: 843.912 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 7 -1-99833-622-978 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ ترجمه انگليسي:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - کتاب نغمه،کتاب آترینا - دیویی: 843.912 - 118 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 145000 ریال - 6 -27-5873-600-978 انتخاب
3- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:میثم رحمتی ؛ مترجم:کاترین وودز - پر،یمام - دیویی: 843.912 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 125000 ریال - 2 -54-8137-600-978 انتخاب
4- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - پارمیس - دیویی: 843.912 - 116 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 2 -16-8708-600-978 انتخاب
5- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - پارمیس - دیویی: 843.912 - 116 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 350000 ریال - 2 -16-8708-600-978 انتخاب
6- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - عطر کاج - دیویی: 843.912 - 108 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 1 -4-95184-622-978 انتخاب
7- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - عطر کاج - دیویی: 843.912 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 210000 ریال - 5 -6-95184-622-978 انتخاب
8- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ ترجمه انگليسي:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - کتاب نغمه،کتاب آترینا - دیویی: 843.912 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 85000 ریال - 6 -27-5873-600-978 انتخاب
9- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - عطر کاج - دیویی: 843.912 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 130000 ریال - 1 -4-95184-622-978 انتخاب
10- متن کامل دو زبانه شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:امیر مسیب‌نژاد - هنارس - دیویی: 843.912 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 340000 ریال - 7 -44-6179-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2