لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (7)
تالیف (2)
ترجمه (13)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ ترجمه انگليسي:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - کتاب نغمه،کتاب آترینا - 118 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 145000 ریال - 6 -27-5873-600-978 انتخاب
2- آقا جان
نويسنده:جمیل ابریشمی - پنگوئن - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 1 -2-98554-600-978 انتخاب
3- سینگوالا
نويسنده:ویکتور رودبری ؛ مترجم:سعید مسیحا ؛ ويراستار:جمیل ابریشمی - پنگوئن - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -3-98173-600-978 انتخاب
4- آقا جان
نويسنده:جمیل ابریشمی - پنگوئن - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 1 -2-98554-600-978 انتخاب
5- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - پارمیس - 116 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 2 -16-8708-600-978 انتخاب
6- چی می‌شد اگر؟: پاسخ‌های علمی به سوالات غیرمنطقی
نويسنده:راندال مونور ؛ مترجم:زهره جعفری ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - پنگوئن - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 8 -3-98554-600-978 انتخاب
7- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:جمیل ابریشمی - پنگوئن - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -7-98355-600-978 انتخاب
8- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاترین وودز ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - پارمیس - 116 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 2 -16-8708-600-978 انتخاب
9- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:جمیل ابریشمی ؛ مترجم:کاترین وودز - عطر کاج - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 130000 ریال - 7 -1-99833-622-978 انتخاب
10- سینگوالا
نويسنده:ویکتور رودبری ؛ مترجم:سعید مسیحا ؛ ويراستار:جمیل ابریشمی - پنگوئن - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 7 -3-98173-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2