لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عشق واقعی
نويسنده:محبوبه رحیمی - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 8fa3.62 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -91-5010-600-978 انتخاب
2- عشق واقعی
نويسنده:محبوبه رحیمی - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 8fa3.62 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 260000 ریال - 6 -91-5010-600-978 انتخاب
3- رها در بند
شاعر:محبوبه رحیمی - سارات - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -02-6027-622-978 انتخاب
4- ترانه‌ی خوشبختی
نويسنده:محبوبه رحیمی - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 8fa3.62 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 160000 ریال - 6 -50-7961-600-978 انتخاب
5- عشق واقعی
نويسنده:محبوبه رحیمی - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 8fa3.62 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 6 -91-5010-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1