لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عشق واقعی
نويسنده:محبوبه رحیمی - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 8fa3.62 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 330000 ریال - 6 -91-5010-600-978 انتخاب
2- رها در بند
شاعر:محبوبه رحیمی - سارات - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 1 -02-6027-622-978 انتخاب
3- ترانه‌ی خوشبختی
نويسنده:محبوبه رحیمی - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 8fa3.62 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 160000 ریال - 6 -50-7961-600-978 انتخاب
4- از هم پاشیده: دو فیلمنامه کوتاه
نويسنده:محبوبه رحیمی - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 8fa2.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 140000 ریال - 4 -01-7231-622-978 انتخاب
5- عشق واقعی
نويسنده:محبوبه رحیمی - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 8fa3.62 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 540000 ریال - 6 -91-5010-600-978 انتخاب
6- عشق واقعی
نويسنده:محبوبه رحیمی - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 8fa3.62 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -91-5010-600-978 انتخاب
7- عشق واقعی
نويسنده:محبوبه رحیمی - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 8fa3.62 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 260000 ریال - 6 -91-5010-600-978 انتخاب
8- لیلا
نويسنده:محبوبه رحیمی - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 8fa3.62 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 640000 ریال - 8 -98-7961-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1