لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (6)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اورژانس‌های جراحی: روده کوچک - کولون، رکتوم و مقعد - آپاندیس - کبد - کیسه صفرا و مجاری صفراوی - پانکراس
نويسنده:احمدرضا سروش ؛ نويسنده:بهنام مولوی ؛ نويسنده:آیدین یعقوبی‌نوتاش - تیمورزاده - دیویی: 617.026 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 9 -370-238-600-978 انتخاب
2- فتق، بواسیر، شقاق و خارش
نويسنده:سعید اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:محسن امینی ؛ نويسنده:محسن پرویز - ما و شما - دیویی: 617.559 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 11000 ریال - 4 -7-95697-964 انتخاب
3- اورژانسهای جراحی، اورولوژی، اورتوپدی و تکنیکهای عملی
نويسنده:منوچهر دوایی ؛ نويسنده:موسی زرگر ؛ نويسنده:احمدرضا سروش - آینده سازان،شهرآب - دیویی: 615.5 - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 190000 ریال - 3 -067-205-964-978 انتخاب
4- اورژانس‌های جراحی: اورژانس‌های تروما - احیای بیماران غیرتروماتیک
نويسنده:آیدین یعقوبی‌نوتاش ؛ نويسنده:بهنام مولوی ؛ نويسنده:علی قربانی‌آبده‌گاه - تیمورزاده - دیویی: 617.026 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 5 -365-238-600-978 انتخاب
5- اصول برخورد بالینی با زخم‌ها و سوختگی‌ها
نويسنده:احمدرضا سروش - دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 617.1 - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5 -38-7445-964 انتخاب
6- اورژانس‌های جراحی: شوک - شریانی - ورید - شکم حاد - مری - معده
نويسنده:احمدرضا سروش ؛ نويسنده:بهنام مولوی ؛ نويسنده:آیدین یعقوبی‌نوتاش - تیمورزاده - دیویی: 617.026 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 3 -369-238-600-978 انتخاب
7- اورژانسهای جراحی، اورولوژی، اورتوپدی و تکنیکهای عملی
نويسنده:منوچهر دوایی ؛ نويسنده:موسی زرگر ؛ نويسنده:احمدرضا سروش - نور دانش - دیویی: 615.5 - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 99000 ریال - 964-6734-88-X انتخاب
8- فتق، بواسیر، شقاق و خارش
نويسنده:سعید اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:محسن امینی ؛ نويسنده:محسن پرویز - ما و شما - دیویی: 617.559 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 17000 ریال - 2 -7-95697-964-978 انتخاب
9- تظاهرات اصلی و درمان بیماریها: اورژانس‌های جراحی، اورولوژی، اورتوپدی و تکنیکهای عملی
نويسنده:منوچهر دوایی ؛ نويسنده:موسی زرگر ؛ نويسنده:احمدرضا سروش - نور دانش،شهرآب - دیویی: 615.5 - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 160000 ریال - 3 -067-205-964-978 انتخاب
10- پیش‌آزمون و مرور کارنت جراحی: تشخیص و درمان در جراحی
نويسنده:محمدحسین چگینی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان ؛ زيرنظر:احمدرضا سروش - طرفه - دیویی: 617.0076 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 14500 ریال - 3 -2-90283-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2