لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (8)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گام دوم فیزیک نهم یادگیری عمیق‌تر ...
نويسنده:امین علی‌اکبر ؛ زيرنظر:علی قصاب - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 530.076 - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 2 -1797-00-600-978 انتخاب
2- گام دوم شیمی و زمین‌شناسی نهم یادگیری عمیق‌تر: برای دانش‌آموزان مدارس برتر و ...
نويسنده:مهدی هاشمی ؛ زيرنظر:علی قصاب - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 540.76 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 210000 ریال - 5 -1796-00-600-978 انتخاب
3- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 670 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1300000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
4- گام دوم ریاضی نهم: یادگیری عمیق برای دانش‌آموزان مدارس برتر و برای دانش‌آموزانی که ...
نويسنده:نرگس اخلاقی‌نیا ؛ نويسنده:عبدالرضا زارع‌شحنه ؛ نويسنده:محمدحسین مشتاق - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 510.76 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 420000 ریال - 1 -1794-00-600-978 انتخاب
5- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 670 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 1300000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
6- گام دوم زیست‌شناسی نهم یادگیری عمیق‌تر: برای دانش‌آموزان مدارس برتر و ...
نويسنده:پارسا جهانی ؛ زيرنظر:علی قصاب - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 190000 ریال - 8 -1795-00-600-978 انتخاب
7- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 670 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1300000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
8- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 670 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 130000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
9- مسابقات ریاضیات کانگورو (پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی)
نويسنده:هادی حدادمنش ؛ نويسنده:علی قصاب - گامی تا فرزانگان - دیویی: 510.76 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 9 -98-5997-600-978 انتخاب
10- هوش فرازمینی ET
نويسنده:علی قصاب ؛ ويراستار:وحیده بهارمست ؛ ويراستار:سعید صادقی - گامی تا فرزانگان - دیویی: 001.9 - 736 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1399 - 140000 ریال - 6 -41-8564-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2