لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بانک سوالات آزمون ارتقای دستیاران جراحی عمومی سال 1396 قطب اهواز (4)؛ قطب تبریز (2)
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:نرجس محمدزاده - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 7 -3-97886-600-978 انتخاب
2- راهنمای نوشتن شرح عمل در جراحی عمومی
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:محمد عاشوری - سیمرغ دانش - دیویی: 616.0751 - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -5-95566-600-978 انتخاب
3- راهنمای آموزشی آزمون OSCE در جراحی عمومی
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:محمد عاشوری - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 228 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 0 -7-95566-600-978 انتخاب
4- بانک سوالات آزمون پذیرش فلوشیپ سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی تهران: جراحی پستان، جراحی سرطان، جراحی کبد و مجاری صفراوی، ...
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -9-95566-600-978 انتخاب
5- بانک سوالات تفکیکی آزمون ارتقا و بورد جراحی عمومی سال 1396
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:مریم سرکرده - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 228 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 4 -4-97886-600-978 انتخاب
6- آزمون پذیرش دستیار فوق ‌تخصصی جراحی سال 1395: جراحی اطفال، جراحی توراکس، ...
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:محمدهادی بحری - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 7 -8-95566-600-978 انتخاب
7- بانک سوالات آزمون‌های دستیاران جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی 1396 - 1395
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:محمدهادی بحری - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -0-97886-600-978 انتخاب
8- بانک سوالات آزمون ارتقای دستیاران جراحی عمومی سال 1396: قطب اصفهان (7)؛ قطب شیراز (5)
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:محمدهادی بحری - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 0 -2-97886-600-978 انتخاب
9- بانک سوالات آزمون ارتقای دستیاران جراحی عمومی سال 1396: سوالات مشترک؛ قطب تهران (10؛ قطب مشهد (9)
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:محمدهادی بحری - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 3 -1-97886-600-978 انتخاب
10- بانک سوالات آزمون پذیرش فلوشیپ سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی تهران: جراحی پستان، جراحی سرطان، جراحی کبد و مجاری صفراوی، جراحی کولورکتال، جراحی ...
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:سیداحمد الهی - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 3 -6-95566-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1