لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (134)
تالیف (126)
ترجمه (97)
تهران (223)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (218)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (223) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اتل متل وزوزی چه ماهی قرمزی
شاعر:برزو سریزدی ؛ نقاش:شیرین شهلا - خانه آفتاب،ساز و کار - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 3 -92-5963-964 انتخاب
2- موطلایی و سه خرس
مترجم:اعظم‌السادات صالحی ؛ ويراستار:برزو سریزدی - خانه آفتاب،ساز و کار - دیویی: 813 - 8 صفحه - بیاضی (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 4 -97-5963-964 انتخاب
3- اسب رویایی
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 823 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 7 -1444-07-964-978 انتخاب
4- سام و قورباغه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1592-07-964-978 انتخاب
5- ماجرای سام و ابرها
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:پریسا رسولی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -1619-07-964-978 انتخاب
6- هشت‌پای باهوش
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -1645-07-964-978 انتخاب
7- لاک‌پشت و خرگوش
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 3 -1596-07-964-978 انتخاب
8- من و جانوران دریایی
نويسنده:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - اشک - دیویی: 597 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 1 -87-2683-964-978 انتخاب
9- بالا بردن اعتماد به نفس: راهنمای کودک برای داشتن اعتماد به نفس
نويسنده:کریستین آدامز ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ ويراستار:محمدعلی معصومی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 3 -93-2785-964-978 انتخاب
10- عصبانی ‌شدن همیشه بد نیست: راهنمای کودک درباره عصبانیت
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ ويراستار:محمدعلی معصومی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 0 -94-2785-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23